Så här räknas betygen om

Om du har rätt förkunskaper till de utbildningar du söker så konkurrerar du om platserna med betygsmedelvärdet från din utländska gymnasieutbildning. Följ stegen på den här sidan för att räkna ut ditt preliminära meritvärde.

1. Räkna ut ditt preliminära meritvärde

Med betyg från vissa länder kan du se ditt preliminära meritvärde direkt i en tabell. Se om vi har en omvandlingstabell för betyg från ditt utbildningsland genom att läsa under rubriken Omräkningstabeller för vissa länder.

Om ditt land finns med i listan här kan du klicka på det för att se ditt preliminära meritvärde.

Omräkningstabeller för vissa länder

AlgerietAzerbajdzjan, Bangladesh,  BoliviaBulgarienBrasilienColombia, DanmarkEstlandFinland,   FrankrikeGreklandIrakIranItalienIslandKamerunKanadaKinaKubaLettlandLibanon, LitauenLuxemburgMarockoNederländernaNigeriaNorgePakistanPeruPolenPortugalRysslandSaudiarabienSchweizSpanienStorbritannienSyrienTunisienTysklandUSAUzbekistanÅland 

Räknehjälpen

Fanns ditt utbildningsland inte med på listan Omräkningstabeller för vissa länder? Räkna då om ditt betygsmedelvärde till skala 10-20 genom att fylla i värden i fälten på Räknehjälpen.

Använd inte Räknehjälpen om ditt land har omvandlingstabeller – uträkningen kommer att bli felaktig. 

Betygsskalan i utbildningslandet

Ange endast siffror

Lägsta betyg för godkänt i utbildningslandet angett i siffror

Ange endast siffror

Högsta betyg i utbildningslandet angett i siffror
Medelvärdet på dina betyg

Ange endast siffror

Om UHR har bedömt ditt betyg hittar du medelvärdet i ditt utlåtande.
Preliminärt jämförelsetal:
0

Klicka på "räkna ut", så får du ditt betygsmedelvärde omräknat till den svenska betygsskalan. Tänk på att vissa länder har flera betygsskalor – därför är det viktigt att du anger skalan som just ditt betyg har.

! Lisa har räknat ut att hennes preliminära meritvärde är 17,05. Eftersom hon inte läst på komvux går hon direkt vidare till steg 3.

! Annie har räknat ut att hennes preliminära meritvärde är 13,00. Eftersom hon har läst på komvux fortsätter hon till steg 2.

2. Har du läst på komvux?

Om du inte har läst på komvux kan du hoppa direkt till steg 3 med rubriken Extra poäng = meritpoängskompensation.

Kurser för behörighet räknas alltid med

Kurser som krävs för grundläggande och särskild behörighet, exempelvis Svenska 3/Svenska kurs B och Engelska 6/Engelska kurs A, räknas alltid med. Svenska 1 och 2/Svenska kurs A och Engelska 5 räknas bara med om de höjer ditt meritvärde.

Om du vill höja ditt meritvärde genom att räkna med andra komvuxkurser gäller följande:

  • Du måste ha fått kursbetygen efter att du avslutade din utländska gymnasieutbildning.
  • Kurserna måste finnas med i listan Kurser som kan höja ditt meritvärde.
  • Om kurserna är i samma ämnen som finns i ditt utländska gymnasiebetyg måste de vara på samma eller högre nivå. Exempel: Om matematiken från din gymnasieutbildning motsvarar Matematik 3b eller 3c så kan du få räkna med komvuxbetyg i Matematik 3b, 3c, 4 och 5.

Tänk på att du enbart kan höja ditt meritvärde upp till maxvärdet 20,00.

Kompletteringar viktas med 1,2

Alla kompletteringar kommer att viktas, eller multipliceras, med 1,2. Det betyder att alla komvuxkurser som du läser och får betyg i kommer att multipliceras med faktorn 1,2 oavsett om du får ett lågt eller ett högt betyg.

Exempel: Om du har läst en kurs i svenska på 100 gymnasiepoäng och fått betyget C (15) i kursen, räknar man först ut vad betygsvärdet i kursen blir, nämligen 100 x 15 = 1 500. Summan 1 500 ska sedan multipliceras med 1,2: 1 500 x 1,2 = 1 800 (viktad komplettering).

Formel för meritvärde efter komplettering

För att räkna ut meritvärdet efter komplettering på komvux sätter du in dina värden i formeln här nedanför.

För att du ska kunna få fram meritvärdet efter komplettering, måste du först ha räknat ut ditt preliminära meritvärde. Antingen med hjälp av Räknehjälpen eller med den formel som gäller särskilt för ditt utbildningsland.

Meritvärde efter komplettering = (Mprel x 2500 + 1,2B) / (2500 + A) + Mk

Innan du börjar behöver du veta vad förkortningarna betyder:

Mprel = det preliminära meritvärdet som du räknat ut först

Mk = meritpoängskompensation (se tabellen längre ner på sidan)

B = summan av betygsvärdena för de kurser (kompletteringar) som ska räknas med

A = summan av gymnasiepoäng för de kurser (kompletteringar) som räknas med

Så här använder du formeln

Som ett exempel säger vi att du läst och fått betyg i de här kurserna inom den kommunala vuxenutbildningen: Svenska 1 (100 gyp) och fått betyget A (20) och Engelska 5 (100 gyp) med betyget A (20).

Det preliminära meritvärdet som räknas ut i exemplet med standardformeln är 13,00. Sätter vi in det värdet och den sammanlagda gymnasiepoängen i formeln ser det ut så här:

Meritvärde efter komplettering = (13,00 x 2500 + 1,2B) / (2500 + 200) + Mk

I ett nästa steg sätter du in summan av betygsvärdena som ska räknas med (B). Betygssumman får du fram genom att multiplicera betyget med kursens gymnasiepoäng. Då betyget i svenska i exemplet har siffervärdet 20, ska du alltså multiplicera 20 med 100. Samma sak gäller för engelskan där betyget också är A (20):

(20 x 100) + (20 x 100) = 4 000

Sätt in summan 4 000 i formeln och multiplicera den sedan med 1,2:

(13,00 x 2 500 + 1,2 x 4000) / 2500 + 200 = (13,00 x 2500 + 4800) / 2700 = 13,81

Annie, som fick fram 13,00 som sitt preliminära meritvärde i Räknehjälpen, har nu räknat ut att 13,81 är hennes meritvärde efter komplettering.

3. Extra poäng = meritpoängskompensation

Du med utländska betyg kan inte få meritpoäng. Eftersom sökande med svenska gymnasiebetyg får lägga till meritpoäng för kurserna moderna språk, engelska och matematik, kommer du som har utländskt gymnasiebetyg också att få lägga till en viss poäng till det omräknade betygsvärdet. Poängen kallas meritpoängskompensation. Du får använda den oavsett vilken typ av utbildning du har gått.

Om ditt omräknade betygsvärde (= preliminära meritvärde) hamnar på 14,25, kommer du att få lägga till 1,25 i meritpoängskompensation (Mk).

Meritpoängskompensationen läggs till sist, när kompletteringarna räknats med. Däremot baseras den alltid på det ursprungliga preliminära meritvärdet, före kompletteringar.

Som du ser kan alltså maximalt meritvärde bli 22,50 (20,00 + 2,50).

Preliminärt meritvärde Meritpoängskompensation
10,00-11,99 0,50
12,00-12,99 0,75
13,00-13,99 1,00
14,00-14,99 1,25
15,00-15,99 1,50
16,00-16,99 1,75
17,00-17,99 2,00
18,00-18,99 2,25
19,00-20,00 2,50

Exempel: Lisa har tidigare räknat ut att hennes preliminära meritvärde är 17,05. När hon lägger till meritpoängskompensationen blir hennes slutgiltiga meritvärde 19,05.

Exempel: Annie, som har 13,81 i preliminärt meritvärde, får 1,00 poäng i meritpoängskompensation. När hon lägger till meritpoängskompensationen blir hennes slutgiltiga meritvärde, inklusive kompletteringar, 14,81.

Meritvärdet kan variera

Ditt meritvärde kan variera. Det meritvärde du har när du söker nu, kan nästa gång vara en aning högre eller lägre. Det beror på att vi med jämna mellanrum ser över omvandlingstabellerna som omvandlar ett utländskt betygssnitt till ett svenskt preliminärt meritvärde. Om vi behöver justera skalan för ditt utbildningsland kommer ditt meritvärde att ändras.

Senast uppdaterad: 26 juni 2023