Universitetens och högskolornas webbplatser

Här har vi samlat länkar till de universitet och högskolor som Universitets- och högskolerådet samarbetar med. Det finns också ett fåtal högskolor som sköter sin antagning själva.

Universitet och högskolor

Universitet och högskolor är egna myndigheter som lyder direkt under regeringen. Det är ingen stor skillnad mellan universitet och högskolor, men på ett universitet har man alltid möjlighet att gå vidare till forskarutbildning när man är klar med sin grundutbildning. Den möjligheten finns inte alltid vid en högskola.

På Studera.nu kan du läsa mer om högskolestudier: vad det innebär, vad andra studenter tipsar om och hur du ska göra om du vill plugga utomlands.

Om högskolestudier på Studera.nu

Vill du i stället ha en heltäckande beskrivning av högskolesektorn så hittar du det hos Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Om högskolesektorn på uka.se

Alla högskolor sköter inte antagningen via Antagning.se

De högskolor som Universitets- och högskolerådet inte sköter antagningen till finns också med i Hitta utbildningar här på Antagning.se. Om du sökt fram någon av dem så framgår det av informationen vart du ska vända dig.   

Studera.nu har hela listan

Vill du få en fullständig sammanställning av de utbildningsanordnare som finns på högre nivå i Sverige, går du till Studera.nu.

Högskolor och universitet som använder UHR för antagningen

B C E F G H J K L M R S U Ö

B

Blekinge Tekniska Högskola

C

Chalmers Tekniska Högskola

E

Enskilda Högskolan Stockholm

F

Försvarshögskolan

G

Gymnastik- och idrottshögskolan   
Göteborgs universitet   

H

Handelshögskolan i Stockholm
Högskolan i Borås   
Högskolan Dalarna   
Högskolan i Gävle   
Högskolan i Halmstad     
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde   
Högskolan Väst

J

Johannelunds teologiska högskola   
Jönköping University

K

Karlstads universitet   
Karolinska Institutet   
Konstfack   
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm   
Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm 

L

Linköpings universitet     
Linnéuniversitetet   
Luleå tekniska universitet   
Lunds universitet       

M

Malmö universitet   
Marie Cederschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola)   
Mittuniversitetet   
Mälardalens universitet 

R

Röda Korsets Högskola   

S

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)   
Sophiahemmet Högskola  
Stockholms universitet   
Stockholms konstnärliga högskola
Södertörns högskola

U

Umeå universitet   
Uppsala universitet   

Ö

Örebro universitet   

Senast uppdaterad: 01 februari 2024