Basår

Om du saknar särskild behörighet till den utbildning du vill läsa på högskolan eller universitetet kan du läsa ett basår.

Basår på högskola och universitet

Ett basår är en ettårig utbildning på gymnasienivå som ordnas av högskolor och universitet. Eftersom det är på gymnasienivå ger det inga högskolepoäng.

Oftast innebär ett basår studier i tekniska eller naturvetenskapliga ämnen. Det kan till exempel vara ett år där du läser matematik, kemi, biologi eller fysik. När du är klar med ditt år har du vanligtvis en garantiplats på den aktuella högskoleutbildningen som du vill gå. Förmodligen har din studieteknik också förbättrats och klivet mellan gymnasie- och högskolestudier kan upplevas som mindre.

För att få läsa ett basår krävs ofta att du är grundläggande behörig till den utbildning du vill påbörja efter basåret.

Du läser ett basår för att få behörighet, betygen du får påverkar inte ditt meritvärde.

Basår på komvux och folkhögskola

Det är mindre vanligt att läsa ett basår på komvux eller folkhögskola, men det går också. Om du läser ditt basår på komvux så kommer betygen att påverka ditt meritvärde.

Betyg går före basår i urvalet

Basår från högskola, universitet eller folkhögskola ger behörighet. Men om du dessutom har betyg från komvux eller gymnasiet i kurser som krävs för behörigheten, så kommer de betygen att räknas med i jämförelsetalet när du söker.

Senast uppdaterad: 10 juli 2024