Reell kompetens

Du som inte har grundläggande behörighet från gymnasiet eller komvux kan fortfarande ha möjlighet att söka till högskolan. Om du kan visa att du har rätt kompetens från till exempel jobb eller andra studier så kan du ansöka om prövning av reell kompetens.

Senast uppdaterad: 11 juni 2024