Anmälnings- och studieavgifter

Du som är medborgare i EU, ett EES-land eller Schweiz behöver inte betala vare sig anmälnings- eller studieavgifter. Du som har permanent uppehållstillstånd eller tillfälligt uppehållstillstånd av andra skäl än studier behöver inte heller betala.

Senast uppdaterad: 20 juni 2024