Medborgare utanför EU och EES

Du som är medborgare i ett land utanför EU, EES eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift för studier på grund- och avancerad nivå.

Antagning.se skickar aldrig fakturor

Betala inte fakturor från någon som påstår sig vara Antagning.se, Universityadmissions.se, UHR eller Antagningsservice! Vi skickar aldrig fakturor eller räkningar med krav på avgifter. 

 • Anmälningsavgiften betalar du direkt här på Antagning.se.
 • Studieavgift betalar du senare till universitetet eller högskolan.

Är du osäker, fråga oss i kontaktformuläret  

Anmälan kostar 900 kronor

Anmälningsavgiften är 900 svenska kronor som du betalar när du anmäler dig. Vi återbetalar inte avgiften.

Hör av dig till oss via vårt kontaktformulär om du har några frågor

Om din betalning inte kommer in till oss i tid, kommer din anmälan att behandlas som en sen anmälan. 

Läs om sen anmälan 

Studieavgiften

Studieavgifternas storlek bestäms av varje universitet och högskola, som också administrerar betalningen. Kontakta den högskola du är intresserad av för mer information om utbildningar och avgifter.

Se universitets och högskolors webbplatser

Anmälningsavgift (betalas med anmälan) och studieavgift (betalas senare till universitetet).

Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar

Du som är brittisk medborgare eller familjemedlem som ingår i den personkrets som anges i artikel 10 i utträdesavtalet behöver inte betala anmälnings- och studieavgift om du bosatt dig i Sverige före övergångsperiodens slut den 31 december 2020. Du måste också ha fortsatt bo i Sverige efter övergångsperiodens slut. 

Du som är brittisk medborgare men inte omfattas av utträdesavtalet och inte heller av något övrigt undantag måste betala både anmälnings- och studieavgift från och med 1 januari 2021.

Undantag från att betala anmälnings- och studieavgift 

Det finns några undantag från kravet att betala anmälnings- och studieavgift. Du behöver inte betala om du:

 • har permanent uppehållstillstånd i Sverige
 • har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige av andra skäl än studier
 • är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige
 • är familjemedlem till en schweizisk medborgare och har uppehållstillstånd i Sverige
 • har ställning som varaktigt bosatt i Sverige
 • har ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU-land och har uppehållstillstånd i Sverige för andra skäl än studier
 • är student vid en utländsk högskola och som nu genomför en del av din utbildning vid en svensk högskola. Dina studier måste ingå i ett utbytesavtal som innebär att den svenska högskolan inte tar ut någon studieavgift
 • studerar inom den typ av avgiftsbefriade utbytesprogram som regeringen beslutat om.

Du som studerar i Sverige

Du som läser vid ett svenskt lärosäte kan läsa mer på sidan Du som redan studerar i Sverige.

Mer information på engelska finns också under Students currently studying in Sweden på Universityadmissions.se.

Om du har uppehållstillstånd

Om du har uppehållstillstånd i Sverige och saknar svenskt personnummer måste du ladda upp dokument som visar det.

För att visa att du har uppehållstillstånd som inte gäller studier, måste du ladda upp alla sidor av beslutet från Migrationsverket.

Uppehållstillstånd i annat EU-land ger inte avgiftsfrihet.

Har du ansökt om förlängning av uppehållstillståndet?

Om ditt uppehållstillstånd har gått ut och du har ansökt om förlängning men ännu inte fått något besked måste du ladda upp ditt tidigare beslut om uppehållstillstånd och ett mottagningskvitto från Migrationsverket som visar att du ansökt om förlängning. Detta kan ge undantag från anmälningsavgiften, om ditt tidigare uppehållstillstånd är baserat på rätt grunder.

Ansökan om förlängning måste ha kommit in till Migrationsverket innan det tidigare tillståndet har upphört att gälla.

Din nya ansökan måste antingen gälla:

Du kan läsa hela förordningen om anmälningsavgifter och studieavgifter här:

Förordning 2010:534 om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor på riksdagen.se

Du som har uppehållsrätt i Sverige

Om du är familjemedlem till en medborgare i ett EU/EES-land (annat än Sverige) som har uppehållsrätt i Sverige behöver du styrka detta för att befrias från anmälningsavgiften. Både du och EU/EES-medborgaren ska vara bosatta i Sverige för att du ska uppfylla kraven för uppehållsrätt i Sverige.

Om du har ett uppehållskort från Migrationsverket ska du ladda upp det beslut du fått från Migrationsverket. Om du inte hunnit få ett beslut ska du ladda upp några av följande dokument för att styrka att du som familjemedlem till EU-medborgare uppfyller uppehållsrätten:

 • kopia på dokument som visar att EU/EES medborgaren uppfyller uppehållsrätten i Sverige genom arbete, studier eller tillräcklig medel (Vilka dokument som behöver skickas med beror på vad EU-medborgaren har för sysselsättning, se Migrationsverkets webbplats för mer information)
 • kopia på EU/EES-medborgarens pass/ID-kort där medborgarskap tydligt framgår
 • kopia av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande om ni är gifta
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans i hemlandet om ni är sambo
 • kopia på födelseattest eller födelsebevis där föräldrarnas namn framgår för medföljande barn
 • dokument som visar hur du är beroende av EU/EES-medborgaren och på vilket sätt ni är släkt (gäller barn över 21 år och annan nära anhörig).

Mer information om vad som räknas som familjemedlem och hur du kan visa att du uppfyller uppehållsrätten hittar på Migrationsverkets hemsida:

Uppehållskort för familj som inte är EU-medborgare.

Ladda upp dokument

Alla dokument som du laddar upp ska vara original. Du hittar uppladdningsfunktionen på Mina sidor. 

Kan du inte ladda upp?

Om du inte har möjlighet att ladda upp dina dokument kan du i stället skicka dem via post. Skicka något av dokumenten i listan ovanför tillsammans med betyg och andra handlingar till:

PostNord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg

Om du skickar in via post ska du märka dina dokument med ditt personnummer och anmälningsnummer. Det är viktigt att vi kan knyta dina dokument till din anmälan.

Ladda upp eller skicka in i tid

För att hinna visa att du inte ska betala, gå till viktiga datum och se när dokumenten ska ha kommit fram till oss. 

Om du är sent ute

Om du är sen med att ladda upp eller skicka de här dokumenten, kommer din anmälan att räknas som en sen anmälan.

Läs om sen anmälan 

Senast uppdaterad: 12 juni 2024