Komplettera för behörighet

Om du saknar betyg i de kurser som krävs kan du komplettera genom att exempelvis läsa på komvux.

Om du saknar behörighet kan du läsa enstaka kurser på komvux, eller gå en folkhögskole­utbildning som ger behörighet. Vänd dig till komvux i den kommun där du är folkbokförd eller till Folkhögskolornas informationstjänst för mer information.

Du kan också läsa ett basår där du läser in vissa ämnen som motsvarar gymnasienivå. Basåren finns både inom vuxenutbildningen och på högskolan.

Om du läser en kurs för att bli behörig till en utbildning så hamnar du i en annan urvalsgrupp än om du hade varit behörig direkt. Läs mer under Urval och studieplatser.

Komplettera för att höja ditt meritvärde

När du vet att du är behörig till de utbildningar du vill gå, kan du läsa andra kurser på komvux som kan höja ditt meritvärde. Läs mer om det under rubriken "Har du läst på komvux?" på sidan Så här räknas betygen om

Senast uppdaterad: 16 juli 2020