Urval och studieplatser

Alla sökande som är behöriga deltar i urvalet när platserna fördelas till de olika utbildningarna. Den som har ett utländskt gymnasiebetyg deltar i samma grupper som sökande med svenska gymnasiebetyg.

1/3 betyg, 1/3 högskoleprov, 1/3  alternativt urval (används oftast till betyg)

Betygsgrupp I eller II

Du som söker till högskolan och har utländska gymnasiebetyg kommer att ingå i betygsgrupp I eller II, eller i båda grupperna, när du konkurrerar om en plats på en utbildning.

Om du har kompletterat för att bli grundläggande behörig kommer du att ingå i betygsgrupp I, förkortat BI.

Har du läst andra kurser än de som krävs för grundläggande behörighet så kommer du att ingå i betygsgrupp II, BII. Flera av de kurser som du kan läsa på komvux kan också höja ditt meritvärde.

Läs mer under Det här behöver du ha och Så här räknas betygen om.

Du kan delta i flera urvalsgrupper

Du som har en utländsk gymnasieutbildning kan delta i flera urvalsgrupper. Har du exempelvis gått en folkhögskoleutbildning och fått ett studieomdöme, kommer du att ingå i folkhögskolegruppen, BF. Om du gjort högskoleprovet kommer du att delta i provurvalet, HP.

Läs mer om hur platserna fördelas under Platsfördelning och urval.

Dubbla slutbetyg

Om du har läst på Tyska skolan i Stockholm eller Lycée Francais Saint Louis har du dubbla slutbetyg, ett tyskt eller franskt och ett svenskt. När du söker till svensk högskola måste du själv i ett brev meddela oss på Antagningsservice vilket betyg du vill söka på. Om du inte meddelar något kommer du att prövas på ditt svenska slutbetyg.

Senast uppdaterad: 16 juli 2020