Vad ska jag ladda upp?

För att göra klart din ansökan till master- eller magisterprogrammet måste du ladda upp eller skicka in ett antal dokument (efter det att du har anmält dig till kurser och program här på Antagning.se).

För de flesta innebär det att ladda upp inskannade originaldokument i färg. Det finns dock några undantag. Ladda inte upp dokument som inte är listade här om de inte krävs av högskolan eller universitetet som du söker till.

Dokumentation som krävs av alla som söker magister- eller masterutbildning

1. Examensbevis för avlagd examen motsvarande svensk kandidatexamen från en internationellt erkänd högskola eller universitet.

  • Originaldokumenten ska vara officiellt utfärdade av en representant för studentexpeditionen, examensavdelningen eller motsvarande som utfärdar officiella studieintyg vid universitetet.

  • Du måste alltid ladda upp dina dokument på originalspråket. Om dina dokument är på ett annat språk än svenska, danska, norska eller engelska, måste du också ladda upp en officiell översättning. "Officiell" betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Översättningen ska vara till svenska eller engelska.

  • Har du inte fått ditt examensbevis än? I så fall måste du ladda upp ett officiellt intyg från ditt universitet där det står att du har avslutat dina studier och kommer att få ett examensbevis. Läs mer om hur du får ett korrekt intyg på sidan För dig som går sista året av din utbildning. Vissa länder har särskilda instruktioner. Kolla på sidan Dokument från ditt utbildningsland om du måste göra något särskilt.

2. Betygsutdrag (transcript) över hela din utbildning. 

  • Du måste alltid ladda upp din betygsdokumentation på originalspråket. Om dina dokument är skrivna på ett annat språk än svenska, danska, norska eller engelska, måste du också bifoga en officiell översättning. Officiell betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Översättningen ska vara till svenska eller engelska. 

  • För vissa länder finns särskilda regler för vilka dokument som vi kräver och hur de ska lämnas in. Se Dokument från ditt utbildningsland för mer information.

  • Originaldokumenten ska vara officiellt utfärdade av en representant för studentexpeditionen, examensavdelningen eller motsvarande som utfärdar officiella studieintyg vid universitetet.  

3. Bevis på engelska språkkunskaper

Du kan uppfylla behörighetskravet i engelska på olika sätt. Läs mer här: Språkkrav för utbildning på engelska

4. Bevis på att du uppfyller de särskilda behörighetskraven 

På högskolans eller universitetets webbplats finns information om de specifika kraven för särskild behörighet för kursen eller programmet du har sökt. Var noga med att kontrollera att du uppfyller kraven.

5. Identitetshandling

För att behandlingen av din ansökan ska gå snabbare, behöver vi en kopia av sidan i ditt pass med personuppgifter och fotografi eller någon annan identitetshandling.

Kontrollera alltid kurs- och programbeskrivningar

Vissa universitet och högskolor kräver ytterligare dokumentation. Det är därför viktigt att du läser kurs- och programbeskrivningarna på universitetets eller högskolans webbplats för att se om du behöver ladda upp något mer. Du kan gå direkt till beskrivningarna via sökresultatet. Klicka på "Mer information" under varje program i din resultatlista. Tänk på att inte ladda upp ytterligare dokumentation om det inte behövs.

Exempel på dokument som universitetet eller högskolan kan begära är avhandlingar och uppsatser, sammanfattning av uppsats, rekommendationsbrev eller avsiktsförklaringar.

Annan dokumentation

Diploma Supplement

Ett Diploma Supplement krävs inte vid ansökan till studier i Sverige. Om du har ett Diploma Supplement, går det inte att bara använda det som bevis på din examen. Men det kompletterar ditt examensbevis och godtas som ersättning för en officiell betygsdokumentation – om kurser och betyg framgår tydligt. Diploma supplement tillsammans med ett examensbevis kan alltså ersätta ett betygsutdrag (transcript). 

Ditt namn och/eller referensnummer ska framgå på varje sida på ditt Diploma Supplement.

Namnändring

Om du har ändrat ditt namn officiellt, till exempel vid giftermål, måste du styrka detta. Dokumentationen kan vara i form av en kopia av ditt vigselbevis eller andra relevanta dokument.

Senast uppdaterad: 12 mars 2021