För dig med utländsk kandidatexamen

Om du har studerat på universitet utomlands kan du söka till magister- eller masterutbildning i Sverige. Se här om du uppfyller behörighetskraven och har rätt språkkunskaper.

Grundläggande behörighet

För studier på masternivå behöver du:

  • Ha en kandidatexamen motsvarande svensk kandidatexamen från ett internationellt erkänt universitet.

  • Kunna styrka dina språkkunskaper om du söker en utbildning som ges på engelska. Universiteten bestämmer själva språkkrav och vilken nivå som krävs för varje kurs och program. Läs mer om det på högskolans eller universitetets hemsida.

  • Om du söker en utbildning som ges på svenska behöver du styrka dina språkkunskaper i svenska språket. 

Läs mer om hur du kan uppfylla språkkraven här:

Språkkrav för utbildningar som ges på svenska

Språkkrav för utbildningar som ges på engelska

Särskilda behörighetskrav

Utöver de krav som beskrivs här ovan, kan en del kurser och program kräva särskild behörighet. Du kan läsa mer om vilka kraven är på universitetets hemsida under kurs- och programbeskrivning. Den informationen kommer du även åt direkt från sökresultatet här på Antagning.se. Klicka på “Mer information” bredvid varje kurs/program.

Vad gäller för ditt land?

Det finns olika krav på dokumentation och behörighet beroende på vilket land du har studerat i.

Läs mer på Dokument från ditt utbildningsland

Senast uppdaterad: 21 maj 2024