SWAMID Service Definition

Här följer Antagning.se:s SWAMID Service Definition, först på svenska, därefter översatt till engelska.

SWAMID Service Definition (Svenska)

Generell beskrivning av SAML2 WebSSO

Tjänsten innefattar autentisering av användare som har en elektronisk identitet på Antagning.se som drivs av Universitets- och högskolerådet, UHR, samt attributöverföring gällande den autentiserade användaren. UHR är medlem i SWAMID, den svenska identitetsfederationen för forskning och högre utbildning. Tjänsten är uppsatt i enlighet med SWAMID:s policy och övriga regler och riktlinjer som fastställts av SWAMID.

Policy för personlig integritet

Tjänsten följer den policy för hantering av personuppgifter (https://www.antagning.se/sv/om-antagning.se/hantering-av-personuppgifter/) som fastställts av UHR i enlighet med svensk lagstiftning.

Tjänsten och dess begränsningar

UHR garanterar en tillgänglighet till tjänsten som stämmer överens med UHR:s krav och förväntningar. UHR följer SWAMID:s rekommendationer för utlämning av attribut, baserad på entitetskategorier.

Servicedesk och supportfrågor

För frågor och felanmälan gällande Antagning.se och dess SAML2 WebSSO-tjänst hänvisas till https://www.antagning.se/sv/antagningsservice/.

SWAMID Service Definition (English)

General description of SAML2 WebSSO

The service provides authentication of users which have an electronic identity at Antagning.se, a service maintained by the Swedish Council for Higher Education (UHR), together with release of attributes pertaining to the authenticated user. UHR is a member of SWAMID, the Swedish identity federation for Research and higher education. The service has been deployed in accordance with SWAMID’s policy and encompassing rules and guidelines which have been laid down by SWAMID.

Policy for personal integrity

The service adheres to the policy for the handling of personal data (https://www.antagning.se/sv/om-antagning.se/hantering-av-personuppgifter/) which has been published by UHR in accordance with Swedish law.

The service and limitations of service

UHR undertakes to guarantee the availability of the service in accordance with UHR’s requirements and expectations. UHR follows SWAMID’s recommendations for release of attributes based upon entity categories.

Service and support

Questions and faults regarding Antagning.se and the SAML2 WebSSO service for the staff at UHR should be directed to https://www.universityadmissions.se/en/support-centre/.

Senast uppdaterad: 24 oktober 2022