Frågor och kontakt
Här finns svar på de vanligaste frågorna vi får till Antagningsservice. Du kan också höra av dig direkt till oss.

Aktuellt

Färre sökalternativ från och med i höst

När anmälan till vårterminen 2019 öppnar kommer vi att ha minskat antalet sökalternativ. När du gör en anmälan till vårterminen kommer du bara att kunna välja 12 utbildningar i stället för som tidigare 20. Detsamma gäller för höstterminen. Sommarkurserna går från 20 möjliga sökalternativ till 6.

Ändrade skalor för utländska betyg

Du som har ett utländskt gymnasiebetyg från något av de 26 länderna i listan, eller du som har examen från International Baccalaureate (IB) eller European Baccalaureate (EB), kan få ett nytt omräknat meritvärde när du söker till högskoleutbildningar. Anledningen till det beskriver vi här. 

BIex tas bort

Den tillfälliga urvalsgruppen BIex är nu borta. BIex togs fram 2014 för att kompensera de som har gymnasieexamen eftersom det nya betygssystemet gör det svårare än tidigare att nå högsta betyg. 

Saknar du grundläggande behörighet?

Du som har avgångsbetyg eller slutbetyg och inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet har fått extra tid innan kraven skärps.

Lämna återbud

Om du har blivit antagen, eller reservplacerad, på ett program eller en kurs men inte längre är intresserad av platsen är det viktigt att du lämnar återbud. På så sätt kan en annan sökande få den platsen.

Sent ute?

Om du inte har anmält dig i tid kan du göra en sen anmälan till de program, kurser och kurser inom program som har en välj-knapp.  

Kan du inte se alla dina betyg och poäng?

Har du problem med att du inte ser alla dina betyg och poäng under fliken Mina meriter, när du är inloggad på Mina sidor? 

Räknehjälp för dig med svenska betyg

Det finns en räknehjälp för dig som vill räkna ut ditt jämförelsetal. Räknehjälpen räknar fram jämförelsetalet, och sedan lägger du själv till eventuella meritpoäng för att få fram ditt meritvärde. Jämförelsetal + meritpoäng = meritvärdet.