Frågor och kontakt
Här finns svar på de vanligaste frågorna vi får till Antagningsservice. Du kan också höra av dig direkt till oss.

Aktuellt

Viktat högskoleprovsresultat höstterminen 2020

I antagningen till hösterminen 2020 kommer vissa universitet och högskolor att vikta sökandes resultat på högskoleprovet.

Områdesbehörigheterna försvinner 2022

Från och med antagningen till sommarkurser 2022 kommer den särskilda behörigheten att uttryckas på annat sätt. 

Ändrade skalor för vissa utländska betyg

UHR har justerat skalorna för vissa utländska betyg. De nya skalorna börjar användas vid antagning till utbildningar på grundnivå som börjar efter den 31 maj 2019.

Kan du inte se alla dina betyg och poäng?

Har du problem med att du inte ser alla dina betyg och poäng under fliken Mina meriter, när du är inloggad på Mina sidor? 

Saknar du grundläggande behörighet?

Du som har avgångsbetyg eller slutbetyg och inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet har fått extra tid innan kraven skärps.

Räknehjälp för dig med svenska betyg

Det finns en räknehjälp för dig som vill räkna ut ditt jämförelsetal. Räknehjälpen räknar fram jämförelsetalet, och sedan lägger du själv till eventuella meritpoäng för att få fram ditt meritvärde. Jämförelsetal + meritpoäng = meritvärdet.