Mellanårsbetyg 1995-1996

Du som började gymnasieskolans program 1992–1993 och fick ett avgångsbetyg 1995–1996 har vad vi kallar ett mellanårsbetyg. Du som har ett mellanårsbetyg får tillgodoräkna dig meritpoäng.

Meritpoängen ges för kurser över behörighetsnivå i matematik, engelska och moderna språk B- och/eller C-språk, samt för områdeskurser. För att få meritpoäng krävs lägst betyget 3 i ämnet som kursen tillhör.

Läs mer om meritpoäng.

Ditt betyg omfattar vanligtvis två dokument; ett avgångsbetyg och en kursbilaga. Det är viktigt att du skickar in båda sidorna när du söker en utbildning.

Senast uppdaterad: 15 juli 2020