Områdesbehörigheterna försvinner 2022

Från och med antagningen till sommarkurser 2022 används inte längre begreppet ”områdesbehörighet”.

Tidigare har vi angett den särskilda behörigheten i områdesbehörigheter. Områdesbehörigheterna har tagits bort och i stället används enbart begreppet ”särskild behörighet”. Den här förändringen leder till delvis förändrad meritpoäng för dig med slutbetyg. 

Frågor och svar

Vad är områdesbehörigheter?

Varje utbildningsområde har tidigare haft en eller flera områdesbehörigheter kopplade till sig. ”Fysik, matematik och teknik” och ”Undervisning” är exempel på två utbildningsområden. Områdesbehörigheterna visade vilka kurser du måste ha godkänt i för att vara särskilt behörig till de olika utbildningsområdena.

Vad hände när områdesbehörigheterna togs bort?

Vi använder enbart uttrycket ”särskild behörighet” när vi pratar om vilka kurser som krävs för en viss utbildning. För att se vilka kurser som krävs för respektive utbildning kan du söka fram utbildningen i vår utbildningssök Hitta utbildningar. Där hittar du vilka kurser som krävs under rubriken ”Förkunskapskrav”.

Jag har gymnasieexamen, påverkar det här mig?

Det här kommer inte att påverka hur dina betyg räknas.

Jag har slutbetyg, påverkar det här mig?

Ja. Du får inte längre meritpoäng för dina områdeskurser.

Vi har tagit fram två exempel, Edvin och Malik, där vi visar hur deras meritvärden blir lägre än tidigare när de söker till höstterminen 2022. Se exemplen på sidan Edvin får inte längre meritpoäng för områdeskurser och Malik får inte längre meritpoäng för områdeskurser.

Varför ska jag som har slutbetyg inte längre få meritpoäng för områdeskurser?

Regeringen har beslutat att områdesbehörigheterna ska avskaffas, och därmed även områdeskurserna. När beslutet kom om att områdesbehörigheterna ska tas bort, undersökte vi hur de som har slutbetyg skulle kunna kompenseras med ett schabloniserat tillägg. Vi kom då fram till att en kompensation inte var möjlig då det inte skulle bli likvärdigt och rättvist för alla sökande. En meritpoängskompensation skulle behöva ges till alla med slutbetyg, även de som tidigare inte fått meritpoäng för områdeskurser. Samtidigt kanske andra får en för låg kompensation som inte motsvarar meritpoängen för deras områdeskurser.

Om du vill höja ditt meritvärde, och har slutbetyg, kan du komplettera med meritkurser i engelska, matematik och moderna språk. Då kommer meritpoängen att räknas med utan att själva betyget spelar någon roll (så länge du har godkänt), för betyget kommer inte att räknas med i ditt jämförelsetal.

Senast uppdaterad: 17 mars 2023