Signe söker till socionomprogrammet

Signe har en gymnasieexamen från samhällsvetenskapsprogrammet 2018 och är behörig till socionomprogrammet på högskolan. Se hur hon räknar ut sitt meritvärde steg för steg.

Signe har rätt förkunskaper

Eftersom Signe har en högskoleförberedande examen från gymnasieskolan, har hon också grundläggande behörighet till högskolestudier. Förutom den grundläggande behörigheten måste Signe också visa att hon har de särskilda förkunskaper (behörighetskurser) som krävs till just socionomprogrammet. Hon måste med andra ord vara både grundläggande och särskilt behörig.

När man söker bland utbildningar på Antagning.se ser man att de behörighetskurser som krävs till socionomprogrammet är:

 • Matematik 2a, 2b eller 2c
 • Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Eftersom Signe redan har de kurser som krävs till socionomprogrammet behöver hon inte komplettera med några kurser. Signe är alltså både grundläggande och särskilt behörig.

Följ med och se hur hennes meritvärde räknas ut, steg för steg.

Signes examensbevis

Kurskod Kurs Betyg Poäng   Merit­poäng
BILBIL0 Bild B 100 x 17,5 = 1750  
ENGENG05 Engelska 5 C 100 x 15 = 1500  
ENGENG06 Engelska 6 D 100 x 12,5 = 1250  
ENGENG07 Engelska 7 D 100 x 12,5 = 1250 1,0
FIOFIO01 Filosofi 1 B 50 x 17,5 = 875  
GEOGEO01 Geografi 1 A 100 x 20 = 2000  
HISHIS01b Historia 1b B 100 x 17,5 = 1750  
HISHIS02a Historia 2a C 100 x 15 = 1500  
IDRIDR01 Idrott och hälsa 1 C 100 x 15 = 1500  
MATMAT01b Matematik 1b B 100 x 17,5 = 1750  
MATMAT02b Matematik 2b C 100 x 15 = 1500  
MODFRA03 Franska 3 A 100 x 20 = 2000 0,5
MODFRA04 Franska 4 B 100 x 17,5 = 1750 1,0
MODSPA02 Spanska 2 B 100 x 17,5 = 1750  
NAKNAK01b Natur­kunskap 1b B 100 x 17,5 = 1750  
NAKNAK02 Natur­kunskap 2 C 100 x 15 = 1500  
PSKPSY01 Psykologi 1 A 50 x 20 = 1000  
RELREL01 Religions­kunskap 1 B 50 x 17,5 = 875  
RELREL02 Religions­kunskap 2 C 50 x 15 = 750  
SAMSAM01b Samhälls­kunskap 1b B 100 x 17,5 = 1750  
SAMSAM02 Samhälls­kunskap 2 B 100 x 17,5 = 1750  
SAMSAM03 Samhälls­kunskap 3 B 100 x 17,5 = 1750  
SAMINR0 Inter­nation­ella relationer C 100 x 15 = 1500  
SVESVE01 Svenska 1 B 100 x 17,5 = 1750  
SVESVE02 Svenska 2 B 100 x 17,5 = 1750  
SVESVE03 Svenska 3 B 100 x 17,5 = 1750  
GYARSA Gymnasie­arbete E 100    
      2400 40000 2,5

Sammanlagt betygsvärde dividerat med sammanlagd gymnasiepoäng = jämförelsetal. Jämförelsetal + meritpoäng = Signes meritvärde

Signe räknar ut sitt meritvärde

Bokstavsbetygen måste räknas om till siffervärden innan det går att räkna ut meritvärdet: A = 20, B = 17,5, C = 15, D = 12,5, E = 10, F = 0

Betyg och gymnasiepoängen för kursen Gymnasiearbete ska inte räknas med i meritvärdet.

Signe börjar med att multiplicera siffervärdet med kursens gymnasiepoäng (förkortas gyp). Ett C i Engelska 5 blir då 15 x 100 gyp = 1 500.

När Signe gått igenom hela sin examen får man den här uppställningen:

Antal bokstavsbetyg Gymnasiepoäng Betygsvärde
3 (A) x 250 = 5000
14 (B) x 1300 = 22 750
7 (C) x 650 = 9750
2 (D) x 200 = 2500
  2400 40 000

Det sammanlagda betygsvärdet för Signe blir då 40 000 som divideras med den fullständiga gymnasiepoängen, 2 400: 40 000 / 2 400 = 16,67 (avrundat till 2 decimaler). Det tal som räknats fram här kallas jämförelsetal. Signes jämförelsetal är alltså 16,67.

Meritvärdet = jämförelsetal + meritpoäng

Signe har läst en del kurser som kan ge henne extra poäng, så kallad meritpoäng. Man kan få max 2,5 meritpoäng. Kurser i moderna språk, matematik och engelska kan ge meritpoäng och kallas meritkurser. För att en kurs ska ge meritpoäng måste man ha lägst betyg E i kursen.

I listan Meritpoäng för meritkurser ser du vilka kurser som ger vilken meritpoäng i de olika ämnena.

Kom ihåg! Kurser som krävs för särskild behörighet ger
inte meritpoäng till den utbildning kraven gäller.

Meritpoäng för meritkurser

Meritpoäng för moderna språk – max 1,5 poäng

 • Moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng
 • Moderna språk 4 ger 1,0 meritpoäng
 • Moderna språk 5 ger 0,5 meritpoäng
 • Ytterligare ett modernt språk ger 0,5 meritpoäng om nivå 4 har
  uppnåtts i språk 1.

Meritpoäng för engelska – max 1,0 poäng

 • Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng

Meritpoäng för matematik – max 1,5 meritpoäng

 • Matematik 2 ger 0,5 meritpoäng
 • Matematik 3 ger 0,5 meritpoäng
 • Matematik 4 ger 0,5 meritpoäng
 • Matematik 5 ger 1,0 meritpoäng
 • Matematik specialisering ger 0,5 meritpoäng

Signe får meritpoäng för meritkurser (max 2,5)

Signe får meritpoäng för kurserna hon har läst i franska (= modernt språk). Franska 3 ger henne 0,5 meritpoäng och Franska 4 ger 1,0 meritpoäng – sammanlagt 1,5 meritpoäng. Hon får även meritpoäng för engelska. Kursen Engelska 7 ger henne 1,0 meritpoäng. Totalt får Signe 2,5 meritpoäng.

Signe deltar i urvalsgrupp BI

Signes meritvärde

Det meritvärde som Signe kommer att konkurrera med till
socionomprogrammet blir alltså: 16,67 + 2,5 = 19,17

Signe deltar i urvalsgrupp BI

När Signe prövas i urvalet med sin gymnasieexamen kommer hon att delta i urvalsgrupp BI.

Senast uppdaterad: 23 mars 2023