Signe söker till civilingenjörsprogrammet, efter komplettering

Se hur meritvärdet räknas fram sedan Signe kompletterat vid komvux för att bli behörig till civilingenjörsprogrammet inriktning energi och miljö.

Signe måste komplettera 

Eftersom Signe har en högskoleförberedande examen från gymnasieskolan har hon grundläggande behörighet till högskolestudier.

Förutom den grundläggande behörigheten måste Signe också visa att hon har de särskilda förkunskaper (behörighetskurser) som krävs till civilingenjörsprogrammet. Hon måste med andra ord vara både grundläggande och särskilt behörig.

På Antagning.se ser Signe att de behörighetskurser som krävs till "Civilingenjörsprogrammet, energi och miljö" är Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1.

Signe saknar betyg i de tre kurserna. Hon måste alltså komplettera om hon ska uppfylla kraven på särskild behörighet för den utbildning hon vill läsa.

Signes examensbevis 

Kurs­kod Kurs Betyg Poäng   Merit­poäng
BILBIL0 Bild B 100 x 17,5 = 1750  
ENGENG05 Engelska 5 C 100 x 15 = 1500  
ENGENG06 Engelska 6 D 100 x 12,5 = 1250  
ENGENG07 Engelska 7 D 100 x 12,5 = 1250 1,0
FIOFIO01 Filosofi 1 B 50 x 17,5 = 875  
GEOGEO01 Geografi 1 A 100 x 20 = 2000  
HISHIS01b Historia 1b B 100 x 17,5 = 1750  
HISHIS02a Historia 2a C 100 x 15 = 1500  
IDRIDR01 Idrott och hälsa 1 C 100 x 15 = 1500  
MATMAT01b Matematik 1b B 100 x 17,5 = 1750  
MATMAT02b Matematik 2b C 100 x 15 = 1500  
MODFRA03 Franska 3 A 100 x 20 = 2000 0,5
MODFRA04 Franska 4 B 100 x 17,5 = 1750 1,0
MODSPA02 Spanska 2 B 100 x 17,5 = 1750  
NAKNAK01b Natur­kunskap 1b B 100 x 17,5 = 1750  
NAKNAK02 Natur­kunskap 2 C 100 x 15 = 1500  
PSKPSY01 Psykologi 1 A 50 x 20 = 1000  
RELREL01 Religions­kunskap 1 B 50 x 17,5 = 875  
RELREL02 Religions­kunskap 2 C 50 x 15 = 750  
SAMSAM01b Sam­hälls­kunskap 1b B 100 x 17,5 = 1750  
SAMSAM02 Sam­hälls­kunskap 2 B 100 x 17,5 = 1750  
SAMSAM03 Sam­hälls­kunskap 3 B 100 x 17,5 = 1750  
SAMINR0 Inter­nation­ella relationer C 100 x 15 = 1500  
SVESVE01 Svenska 1 B 100 x 17,5 = 1750  
SVESVE02 Svenska 2 B 100 x 17,5 = 1750  
SVESVE03 Svenska 3 B 100 x 17,5 = 1750  
GYARSA Gymnasie­arbete E 100    
      2400 40000 2,5

Signe räknar ut sitt meritvärde

Första steget är att räkna om bokstavsbetygen till siffervärden: A = 20, B = 17,5, C = 15, D = 12,5, E = 10, F = 0

Betyg och gymnasiepoängen för kursen Gymnasiearbete ska inte räknas med i meritvärdet.

Signe börjar med att multiplicera siffervärdet med kursens gymnasiepoäng, som förkortas gyp. Ett C i Engelska 5 blir då 15 x 100 gyp = 1 500. När Signe gått igenom hela sin examen får man den här uppställningen:

Antal bokstavsbetyg Gymnasiepoäng Betygsvärde
3 (A) x 250 = 5 000
14 (B) x 1300 = 22 750
7 (C)  x 650 = 9 750
2 (D) x 200 =   2 500
  2400 40 000


Det sammanlagda betygsvärdet för Signe blir då 40 000 som divideras med den fullständiga gymnasiepoängen, 2 400: 40 000/2 400 = 16,67 (avrundat till 2 decimaler). Det tal som räknats fram här kallas jämförelsetal. Signes jämförelsetal är alltså 16,67 utan kompletteringar. 

Jämförelsetal med kompletteringar

Eftersom Signe kompletterat med kurser på komvux, måste de också räknas in i jämförelsetalet. Så här ser hennes Utdrag ur betygskatalogen ut:

Kurskod Kurs Betyg Gymnasiepoäng
MATMAT03 Ma 3 B (100)      
MATMAT04 Ma 4 C 100 (15,0 x 100 = 1 500)
FYSFYS01a Fy 1 C (100)
FYSFYS02 Fy 2 B 100 (17,5 x 100 = 1 750)
KEMKEM01 Ke 1 C 100 (15,0 x 100 = 1 500)
      300                      4 750

De kompletteringar som Signe kan räkna med i jämförelsetalet är behörighetskurserna Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1. Bokstavsbetygen för dem räknas också om till siffervärden. Kompletteringar på lägre nivå räknas inte med. 

Betygsvärdet för kompletteringarna läggs sedan ihop med betygsvärdet från Signes examensbevis: 4 750 + 40 000 = 44 750 (nytt sammanlagt betygsvärde).

Summan delar man sedan med den sammanlagda gymnasiepoängen: 44 750/2 700 (2 400 + 300) = 16,57. Signes jämförelsetal efter kompletteringar är alltså 16,57. 

Meritvärdet = jämförelsetal + meritpoäng

Signe har läst en del kurser som kan ge henne extra poäng, så kallad meritpoäng. Man kan få max 2,5 meritpoäng. Kurser i moderna språk, matematik och engelska kan ge meritpoäng och kallas meritkurser. För att en kurs ska ge meritpoäng måste man ha lägst betyg E i kursen.

I tabellen Meritpoäng för meritkurser ser du vilka kurser som ger vilken meritpoäng i de olika ämnena.

Kom ihåg! Kurser som krävs för särskild behörighet ger inte meritpoäng till den utbildning kraven gäller.

Meritpoäng för moderna språk – max 1,5 meritpoäng

Språk 1

  • Moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng
  • Moderna språk 4 ger 1,0 meritpoäng
  • Moderna språk 5 ger 0,5 meritpoäng

Språk 2

Om du har nivå 4 i språk 1, så ger ett ytterligare språk 0,5 meritpoäng.

Meritpoäng för matematik – max 1,5 meritpoäng

  • Matematik 2 ger 0,5 meritpoäng
  • Matematik 3 ger 0,5 meritpoäng
  • Matematik 4 ger 0,5 meritpoäng
  • Matematik 5 ger 1,0 meritpoäng
  • Matematik specialisering ger 0,5 meritpoäng

Signe får meritpoäng för meritkurser (max 2,5)

Signe får meritpoäng för kurserna hon har läst i franska (= modernt språk). Franska 3 ger henne 0,5 meritpoäng och Franska 4 ger 1,0 meritpoäng – sammanlagt 1,5 meritpoäng. Hon får även meritpoäng för engelska. Kursen Engelska 7 ger henne 1,0 meritpoäng. Totalt får Signe 2,5 meritpoäng.

Tänk på att du inte får meritpoäng för kurser som krävs för särskild behörighet till utbildningen du söker. För Signes del betyder det att hon inte får någon meritpoäng för Ma 4.

Signes meritvärde 

Det meritvärde som Signe kommer att konkurrera med till civilingenjörsprogrammet blir alltså: 16,57 + 2,5 = 19,07

Signe deltar i urvalsgrupp BII

När Signe prövas i urvalet med sin gymnasieexamen kommer hon att delta i urvalsgrupp BII.

Senast uppdaterad: 23 mars 2023