Det finns olika datum för master- och magisterutbildningarna, beroende på om de är internationella utbildningar med engelska som undervisningsspråk, eller utbildningar som ges på svenska. 

Vissa utbildningar som ges på engelska kan placeras i både First round och Second Round.

Läs mer om First och Second round

Datumen är preliminära och kan komma att ändras. Universiteten och högskolorna kan genomföra antagning även vid andra tidpunkter. Läs mer på respektive universitets och högskolas webbplats.

 

Höstterminen 2019

 

  Master's, First admission round   Bachelor's, First admission round
Bachelor's + Master's Second admission round

Webbanmälan öppnar

 

16 oktober,  2018 16 oktober,  2018 15 mars

Sista anmälningsdag

 

 15 januari  15 januari  15 april

Sista dag att betala anmälningsavgift 
eller styrka avgiftsbefrielse

 

 1 februari  1 februari  7 maj

Sista kompletteringsdag (skicka in dokument)

 

 1 februari  1 februari  20 juni*

Antagningsbesked

 

 4 april  18 april  11 juli

Sista svarsdag

Högskolan kontaktar dig om du måste svara Högskolan kontaktar dig om du måste svara  26 juli här på Antagning.se

Andra antagningsbeskedet 

Inget Inget 1 augusti

Terminstart

 

 aug/sept  aug/sept  aug/sept

 

* Du som går ut gymnasiet efter 20 juni i ett EU/EES-land, Schweiz eller från IB/EB-programmet får mer tid på dig. Du får komplettera med ditt gymnasiebetyg senast 5 juli. Andra kompletterande dokument ska du ha skickat in redan den 20 juni. 

För att IB-resultaten ska synas för antagningen, måste du så tidigt som möjligt be din IB-koordinator att göra ditt examensresultat tillgängligt via IB:s ”Result service”. Koordinatorn ska använda koden ”UHR”. Resultatet måste vara tillgängligt för antagningen senast den 5 juli.

Vårterminen 2019

 

  Master's, First admission round   Bachelor's, First admission round
Bachelor's + Master's Second admission round

Webbanmälan öppnar

 

1juni 1 juni 17 september

Sista anmälningsdag

 

 15 augusti  15 augusti  15 oktober

Sista dag att betala anmälningsavgift 
eller styrka avgiftsbefrielse

 

 3 september  3 september  31 oktober

Sista kompletteringsdag (skicka in dokument)

 

 3 februari  3 februari  3 december

Antagningsbesked

 

 18 oktober  11 oktober  11 december

Sista svarsdag

Högskolan kontaktar dig om du måste svara Högskolan kontaktar dig om du måste svara By 26 juli här på Antagning.se

Andra antagningsbeskedet 

Inget Inget 20 december

Terminstart

 

januari 2019  januari 2019  januari 2019
Senast uppdaterad: 08 april 2019