Licentiatexamen – 2 år

Om du har en examen från studier på avancerad nivå kan du gå vidare genom att läsa till en licentiatexamen.

En halv doktorsexamen

En licentiatexamen kan vara en bra kompromiss om du av någon anledning inte vill läsa de minst fyra år som krävs för en doktorsexamen. En halv doktorsexamen, kan man säga. Det går också att se det som en etapp i utbildningen på vägen mot att bli doktor. Att ta både en licentiatexamen och en doktorsexamen tar extra tid eftersom du då måste skriva en licentiatavhandling också, men den kan leda till att tiden efter blir mer effektiv eftersom du då fått viktiga kunskaper i hur en avhandling skrivs.

Det här ska du ha läst

Innan du kan börja läsa till en licentiatexamen måste du först ha en examen från avancerad nivå, eller slutförda kurser om minst 240 högskolepoäng där minst 60 av de poängen ska vara på avancerad nivå.

Det är också möjligt att få påbörja en licentiatexamen om du på annat sätt har skaffat dig motsvarande kunskaper, till exempel genom en utländsk utbildning.

Hur du tar en licentiatexamen

För att ta en licentiatexamen ska du läsa 120 högskolepoäng, där minst 30 poäng ska vara kurser och minst 60 poäng avhandling. Din avhandling ska även godkännas av handledaren. Det finns inga generella regler för hur examinationen av din avhandling ska gå till. Oftast får du hålla i ett licentiatseminarium där du berättar om ditt arbete. Det blir som en mindre disputation där åhörarna får säga vad de tycker och komma med kritik.

Många högskolor har egna regler med specifika krav på opponent, vetenskapliga artiklar, språk och kurspoäng. 

Senast uppdaterad: 08 juni 2020