Områdesbehörigheterna försvinner 2022

Från och med antagningen till sommarkurser 2022 kommer vi inte använda oss av begreppet ”områdesbehörighet”.

Tidigare har vi angett den särskilda behörigheten i områdesbehörigheter. Områdesbehörigheterna tas bort och vi kommer bara att använda oss av begreppet ”särskild behörighet”. Den här förändringen leder till vissa ändringar i behörighetskraven till några enstaka utbildningar, och även till delvis förändrad meritpoäng för dig med slutbetyg. 

Frågor och svar

Vad är områdesbehörigheter?

Varje utbildningsområde har en eller flera områdesbehörigheter kopplade till sig. ”Fysik, matematik och teknik” och ”Undervisning” är exempel på två utbildningsområden. Områdesbehörigheterna visar vilka kurser du måste ha godkänt i för att vara särskilt behörig till de olika utbildningsområdena.

Områdesbehörigheter och områdeskurser (pdf)

Vad händer när områdesbehörigheterna tas bort?

Vi kommer bara använda uttrycket ”särskild behörighet” när vi pratar om kurser som krävs för en viss utbildning. För att se vilka kurser som krävs för respektive utbildning ska du söka fram utbildningen i vår utbildningssök Hitta utbildningar, där hittar du kurserna under rubriken ”Förkunskapskrav”.

Jag har gymnasieexamen, påverkar det här mig?

Det här kommer inte att påverka hur dina betyg räknas. Den enda skillnaden för dig är att vi inte längre kommer att använda begreppet ”områdesbehörigheter”.

Jag har slutbetyg, påverkar det här mig?

Ja. Du kommer inte längre kunna få meritpoäng för dina områdeskurser. UHR.se har skrivit mer om det här på sidan Sökande med äldre betyg kompenseras inte för ändrade behörighetsregler.

Vi har tagit fram två exempel, Edvin och Malik, där vi visar hur deras meritvärden blir lägre än tidigare när de söker till höstterminen 2022. Se exemplen på sidan Edvin får inte längre meritpoäng för områdeskurser och Malik får inte längre meritpoäng för områdeskurser.

Varför ska jag som har slutbetyg inte längre få meritpoäng för områdeskurser?

Regeringen har beslutat att områdesbehörigheterna ska avskaffas, och därmed även områdeskurserna. När beslutet kom om att områdesbehörigheterna ska tas bort, undersökte vi hur de som har slutbetyg skulle kunna kompenseras med ett schabloniserat tillägg. Vi kom då fram till att en kompensation inte var möjlig då det inte skulle bli likvärdigt och rättvist för alla sökande. En meritpoängskompensation skulle behöva ges till alla med slutbetyg, även de som tidigare inte fått meritpoäng för områdeskurser. Samtidigt kanske andra får en för låg kompensation som inte motsvarar meritpoängen för deras områdeskurser.

Om du vill höja ditt meritvärde, och har slutbetyg, kan du komplettera med meritkurser i engelska, matematik och moderna språk. Då kommer meritpoängen att räknas med utan att själva betyget spelar någon roll (så länge du har godkänt), för betyget kommer inte att räknas med i ditt jämförelsetal.

Senast uppdaterad: 18 februari 2022