Tabell över äldre motsvarigheter till dagens kurser

Här kan du med äldre gymnasieutbildning se vad dagens kurser motsvarar i din gymnasieutbildning.

Är du obehörig?

När du gjort en anmälan och vi har tittat på dina betyg kan det hända att vi upptäcker att du saknar godkänt betyg i en kurs. Det kommer då stå på Mina sidor att du är obehörig, och där skriver vi informationen i dagens gymnasiekurser (Gy11). Tabellerna på den här sidan hjälper dig att se vad dagens behörighetskrav har för äldre motsvarighet från din gymnasietid.

Motsvarande kurser för dig med slutbetyg

Kurser som gäller nu Kurser för dig med slutbetyg

Biologi 1

Biologi A

Biologi 2

Biologi B

Engelska 6

Engelska B

Filosofi 1

Filosofi A

Fysik 1a alternativt

Fysik 1b1

Fysik A

Fysik 1a alternativt

Fysik 1b1 + 1b2

Fysik A

Fysik 2

Fysik B

Historia 1b

alternativt Historia

1a1 + 1a2

Historia A

Idrott och Hälsa 1

Idrott och hälsa A

Idrott och Hälsa 2

Idrott och hälsa B

Kemi 1

Kemi A

Kemi 2

Kemi B

Klassisk grekiska –

språk och kultur 2

Grekiska B

Grekiska

Latin – språk och

kultur 2

Latin B

Latin med allmän

språkbehandling

Matematik 2a

alternativt

Matematik 2b

alternativt

Matematik 2c

Matematik B

Matematik 3b

alternativt

Matematik 3c

Matematik C

Matematik 3c

Matematik D

Matematik 4

Matematik D eller

Matematik E

Modersmål 2 eller

motsvarande

kunskaper

Modersmål B

Språk – kultur –

samhälle

Naturkunskap 1b

alternativt

Naturkunskap 1a1

+ 1a2

 

Biologi 1 +

Fysik 1a

alternativt

Fysik 1b1 +

1b2 +

Kemi 1

ersätter

Naturkunskap

1b alternativt

Naturkunskap

1a1 + 1a2

 

Naturkunskap A

 

Biologi A +

Fysik A +

Kemi A

ersätter

Naturkunskap

A

Naturkunskap 2

 

Biologi 1 +

Fysik 1a

alternativt Fysik

1b1 + 1b2 +

Kemi 1

ersätter

Naturkunskap 2

Naturkunskap B

 

Biologi A +

Fysik A +

Kemi A

ersätter

Naturkunskap

B

Religionskunskap 1

Religionskunskap A

Samhällskunskap 1b

alternativt

Samhällskunskap

1a1 + 1a2

Samhällskunskap A

Samhällskunskap 2

Samhällskunskap B

Svenskt

teckenspråk för

hörande 3

Teckenspråk för

hörande, steg 3

Teckenspråk Cspråk

B

Svenskt

teckenspråk för

hörande 4

Teckenspråk för

hörande steg 4

 

Motsvarande kurser för dig med avgångsbetyg

Förkortningarna som vi använder i den här tabellen hänvisar till olika linjer i gymnasiet.

  • Förkortningar som består av en stor bokstav hänvisar till en (minst) treårig teoretisk linje i gymnasiet.
  • Förkortningar som består av en stor och en liten bokstav hänvisar till en tvåårig linje i gymnasiet.
  • ”Etapp” gäller för ämnen lästa inom komvux.
Kurser som gäller nu Kurser för dig med avgångsbetyg

Biologi 1

Biologi två

årskurser N

Biologi etapp 2

Biologi 2

Biologi två

årskurser N

Biologi etapp 2

Engelska 6

Engelska tre årskurser HSEN eller

två årskurser HHe

Engelska etapp 3

Filosofi 1

Filosofi en årskurs

HSN eller från 3-

årig yrkesinriktad

linje

Filosofi Etapp 2

Fysik 1a alternativt

Fysik 1b1

Fysik tre

årskurser NT

Fysik etapp 3

Fysik 1a alternativt

Fysik 1b1 + 1b2

Fysik tre

årskurser NT

Fysik etapp 3

Fysik 2

Fysik tre

årskurser NT

Fysik etapp 4

Historia 1b

alternativt Historia

1a1 + 1a2

Historia tre

årskurser HSN

eller två årskurser

ET N (med

alternativt ämne)

MuSoEp

Historia etapp 2

Idrott och Hälsa 1

Idrott tre årskurser

HSENT eller Idrott

två årskurser från

tvåårig linje

Behörighetskravet i idrott

kunde inte

uppfyllas inom

vuxenutbildningen

Idrott och Hälsa 2

Idrott tre årskurser

HSENT eller Idrott

två årskurser från

tvåårig linje

Behörighetskravet i idrott

kunde inte

uppfyllas inom

vuxenutbildningen

Kemi 1

Kemi tre årskurser

N eller två

årskurser T

eller en årskurs

TeKe

Kemi etapp 3

Kemi 2

Kemi tre årskurser

N eller två

årskurser T

eller en årskurs

TeKe

Kemi etapp 3

Klassisk grekiska –

språk och kultur 2

Grekiska en

årskurs H

Grekiska

Latin – språk och

kultur 2

Latin två

årskurser H

Latin

Matematik 2a

alternativt

Matematik 2b

alternativt

Matematik 2c

Matematik en

årskurs HSENTTe

eller två årskurser

MuSoEkDu

Matematik etapp 2

Matematik 3b

alternativt

Matematik 3c

Matematik tre

årskurser SENT

eller två årskurser

Te

Matematik etapp 3

Matematik 3c

Matematik tre

årskurser NT

Matematik etapp 4

Matematik 4

Matematik tre

årskurser NT

Matematik etapp 4

Modersmål 2 eller

motsvarande

kunskaper

Hemspråk

Naturkunskap 1b

alternativt

Naturkunskap 1a1

+ 1a2

 

Biologi 1 +

Fysik 1a

alternativt

Fysik 1b1 +

1b2 +

Kemi 1

ersätter

Naturkunskap

1b alternativt

Naturkunskap

1a1 + 1a2

 

Naturkunskap två

årskurser

HSSoKoEp eller

en årskurs E

Naturkunskap

etapp 2

 

 

Biologi två

årskurser N

eller Biologi

etapp 2 +

Fysik tre

årskurser NT

eller Fysik

etapp 3 +

Kemi tre

årskurser N

eller två

årskurser T eller

en årskurs TeKe

eller Kemi

etapp 3

ersätter

Naturkunskap

två årskurser

HSSoKoEp

eller en årskurs

E eller

Naturkunskap

etapp 2

Naturkunskap 2

 

Biologi 1 +

Fysik 1a

alternativt Fysik

1b1 + 1b2 +

Kemi 1

ersätter

Naturkunskap 2

Naturkunskap två

årskurser

HSSoKoEp

Naturkunskap

etapp 3

 

Biologi två

årskurser N

eller Biologi

etapp 2 +

Fysik tre

årskurser NT

eller Fysik

etapp 3 +

Kemi tre

årskurser N

eller två

årskurser T

eller en årskurs

TeKe eller

Kemi etapp 3

ersätter

Naturkunskap

två årskurser

HSSoKoEp

eller

Naturkunskap

etapp 3

Religionskunskap 1

Religionskunskap

en årskurs från två eller

treårig

teoretisk linje

Religionskunskap

etapp 2

Samhällskunskap 1b

alternativt

Samhällskunskap

1a1 + 1a2

Samhällskunskap

två årskurser från

tvåårig linje eller

minst två årskurser

från treårig linje

Samhällskunskap

etapp 2

Samhällskunskap 2

Samhällskunskap

tre årskurser HSN

Samhällskunskap

etapp 3

Svenskt

teckenspråk för

hörande 3

Behörighetskravet

kunde inte

uppfyllas inom

ämnen på linje i

gymnasieskolan

Behörighetskravet

kunde inte

uppfyllas inom

vuxenutbildningen

Svenskt

teckenspråk för

hörande 4

Behörighetskravet

kunde inte

uppfyllas inom

ämnen på linje i

gymnasieskolan

Behörighetskravet

kunde inte

uppfyllas inom

vuxenutbildningen

Senast uppdaterad: 15 juni 2021