Övriga behöriga sökande

Är du behörig, men saknar betyg eller ett giltigt meritvärde, kan du bara antas till en utbildning om det finns platser över när de sökande som har ett meritvärde fått sin plats.

Behörig utan meritvärde

Ingår du i den här gruppen kommer du att rangordnas efter det lottnummer som slumpas fram för varje sökande, förutsatt att det finns platser kvar på den utbildning du söker.

Öka dina chanser – gör högskoleprovet

Du som är behörig till en utbildning bör göra högskoleprovet för att kunna konkurrera om en utbildningsplats på de mer populära utbildningarna.

Senast uppdaterad: 23 mars 2020