Skjuta upp studiestarten

Kan du inte börja den utbildning du tackat ja till den här terminen, kan du i vissa fall få skjuta upp studierna en tid.

Om du har fått en utbildningsplats och tackat ja till den, men av någon anledning inte kan börja utbildningen den här terminen, så kan du begära att få anstånd vid det universitet eller den högskola som ger kursen eller programmet.

Universitetet eller högskolan beslutar

Du har inte automatiskt rätt att få anstånd med studierna. Därför är det viktigt att du beskriver varför du vill skjuta upp studierna på ett tydligt sätt. Det är universitetet eller högskolan som du har sökt till som bestämmer om du får anstånd eller inte.

Senast uppdaterad: 20 april 2023