Ladda upp eller skicka in

Oftast kan du ladda upp dina dokument via webben, men för vissa länder och dokument finns undantag. Om du inte kan ladda upp, går det bra att skicka in via post.

Om du inte redan har läst om vilka dokument vi vill ha från dig, gå i så fall först till sidan Vilka dokument ska in?.

Ladda upp

De dokument som du laddar upp ska vara kompletta inskannade original. På sidan Ladda upp så här finns detaljerade instruktioner – läs dem noga innan du går vidare.

För utbildningsdokument från gymnasiestudier gäller särskilda regler för vissa länder. Läs mera på sidan Gymnasiedokument från ditt utbildningsland här på Antagning.se.

För utbildningsdokument från universitetsstudier gäller också särskilda regler för vissa länder. Läs mera på sidan Specific requirements for my country på Universityadmissions.se (på engelska).

Skicka in

Om du inte kan eller får ladda upp dina dokument måste du skicka in dem med vanlig post. Då gäller följande:

  • Skicka in kopior av dokumenten – inte original.
  • Kopiorna måste vara vidimerade. Det betyder att en person ska skriva sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på varje sida, för att intyga att den stämmer med originalet. Den som hjälper dig med det kan vara en vän, familjemedlem eller myndighetsperson.
  • Skriv också ditt namn och svenska personnummer eller anmälningsnummer på alla dokument du skickar in.
  • Ibland kan vi behöva originalhandlingar eller annan dokumentation. I så fall kommer vi att kontakta dig.

Leveranser

Du kan skicka dina dokument till oss via vanlig post eller via en leveransservice. 

Om du skickar in dokument till oss med vanlig post eller rekommenderat brev ska du skicka till den här adressen: 

PostNord Strålfors AB

Att: Antagningsservice
R 312

190 81 Rosersberg

Om du skickar dina dokument via en budfirma, till exempel FedEx eller DHL, ska du använda adressen här under. Använd bara den här adressen om du skickar via bud. Om du skickar något med vanlig post till budadressen kommer vi inte att få dina dokument.

Om du skickar dina dokument via en budfirma, till exempel FedEx eller DHL, ska du använda den här adressen: 

PostNord Strålfors AB

Att: Antagningsservice, 070 651 15 01

Järngatan 11

Kaj 21-25

195 95 Rosersberg

Tänk på att bara använda den här adressen om du skickar med bud. Skicka heller aldrig några originalhandlingar. 

 

Senast uppdaterad: 09 mars 2021