Behörighet i engelska

Kravet i engelska är den svenska gymnasiekursen Engelska 6. Du måste ha lägst betyget E. Det finns också andra sätt att bli behörig.

Engelska 6 eller Engelska A

Från och med den 1 juli 2013 krävs Engelska 6, men även du som har fått betyg i Engelska A som är daterat senast 30 juni 2013 har grundläggande behörighet i engelska. Det betyder att du som fått betyg i Engelska A senare än 1 juli behöver komplettera.

Du som har Engelska kurs B är också grundläggande behörig i engelska.

Du som har fått en motsvarandebedömning från UHR eller VHS där Engelska kurs A från din utländska gymnasieutbildning finns med kommer att vara grundläggande behörig i engelska också i fortsättningen.

Engelska 5 ger inte grundläggande behörighet i engelska. Engelska 5 motsvarar inte Engelska kurs A för behörighet.

Andra sätt att nå behörighet

Du kan visa att du har rätt förkunskaper i engelska med något av de test som universiteten och högskolorna godtar, exempelvis TOEFL, IELTS eller Cambridge English Language Assessment certificates. Nedan ser du vilken lägsta poäng som krävs för varje test.

Du kan också uppnå grundläggande behörighet i engelska genom din utländska gymnasieutbildning. Men det beror på vilken nivå av engelska som har studerats. Här kan du se vilka dokument från din utländska gymnasieutbildning som ger behörighet på grundnivå till universitet- och högskoleutbildningar i Sverige.

Det är dessutom möjligt att uppnå grundläggande behörighet i engelska genom dina utländska akademiska studier. Läs mer om det på sidan Läst på högskolan.

Lägsta poäng på språkprov

Från och med 1 december 2010 måste du minst ha följande resultat för att bli behörig:

IELTS Academic

Du måste ladda upp eller skicka in en kopia av ditt IELTS-betyg till Antagningsservice. Vi kommer att verifiera ditt resultat, vilket innebär att vi kontrollerar att dina uppgifter stämmer. 

 • För Engelska 7: Sammanlagt betyg på 7,0 och ingen del mindre än 6
 • För Engelska 6: Sammanlagt betyg på 6,5 och ingen del mindre än 5,5

TOEFL

Du kan själv ladda upp ditt TOEFL-test. För att testet ska gå att verifiera får det inte vara äldre än två år. Dokumentet du ska ladda upp heter Testtaker Score Report eller MyBest Scores.

Vi accepterar TOEFL iBT, TOEFL iBT Home Edition och TOEFL iBT Paper Edition.

Vi accepterar inte TOEFL ITP, TOEFL iBT MyBest, Institutional TOEFL, TOEFL Essentials eller revised TOEFL Paper-delivered Test.

 • För Engelska 7: 20 poäng (av max 30) på skriftliga delen och sammanlagt 100 poäng
 • För Engelska 6: 20 poäng (av max 30) på skriftliga delen och sammanlagt 90 poäng

Det räcker inte med ett registerutdrag som ”Examinee Score Records”.

Cambridge English Language Assessment

 • För Engelska 6: Cambridge English: Advanced (CAE)
 • För Engelska 7: Cambridge English: Proficiency (CPE)

University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL)

För Engelska 7

 • C2 Proficiency (CPE), eller
 • Cambridge English: Proficiency, eller
 • Certificate of Proficiency in English

För Engelska 6

 • C1 Advanced (CAE), minimipoäng för totala slutresultatet: 180 (poäng tilldelade fr.o.m. 2015), eller
 • Cambridge English certificate level C1, minimipoäng 180 eller
 • Cambridge English: Advanced

Skicka in dina testresultat från Cambridge English 

Pearson PTE Akademiska

 • För Engelska 6: 62 poäng (skriftliga 61)
 • För Engelska 7: 68 poäng (skriftliga 61)

Skicka in dina resultat 

För att dina testresultat ska vara godkända krävs följande steg:

 • Skicka in dina testresultat till Antagningsservice genom att ladda upp en inskannad kopia av originaldokumentet eller skicka in det med post.
 • Dina provresultat måste styrkas och detta gör du genom att kontakta Pearson och be dem attestera ditt resultat. Detta gör det möjligt för Antagningsservice att kontrollera dina resultat på webben. Tänk på att processen kan ta tid, så se gärna till att ordna det så snart du har ett resultat att meddela. Antagningsservice kommer tyvärr inte att acceptera resultat som inte kan styrkas.

Cambridge Michigan Language Assessments

 • Michigan English Language Assesment Battery (MELAB) för Engelska 6 minst 90 poäng.
 • University of Michigan, Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE) för Engelska 6

Skicka in dina testresultat till Antagningsservice genom att ladda upp en inskannad kopia av originaldokumentet eller skicka in det med post.

Kom ihåg att du behöver ha Behörighet i svenska också.

 

Senast uppdaterad: 19 november 2021