Ladda upp rätt papper

Här kan du läsa vilka papper vi behöver från dig.

För dig som får IB-examen i maj 2020 och söker utbildning till höstterminen

  • För att ditt IB-resultat ska finnas tillgängligt till det första urvalet i juli, måste du så tidigt som möjligt begära att din IB-koordinator gör ditt examensresultat tillgängligt för antagningen. När din IB-koordinator gör resultatet tillgänglig via IB:s egen ”Result service” ska de använda koden ”UHR”. Resultatet måste vara tillgängligt för antagningen den 5 juli.

  • Andra betyg som krävs för att bli behörig, exempelvis betyg från Pre-IB, ska du ladda upp eller skicka in i samband med anmälan eller så att vi har dem senast sista kompletteringsdag. Detta gäller oavsett vilken termin du söker utbildning till.

För dig som har en IB-examen från 2019 eller tidigare

  • Du som redan har en IB-examen men inte sökt tidigare terminer, måste ladda upp originalet eller skicka in en kopia på diplomet inklusive examensresultat i samband med anmälan, eller senast sista kompletteringsdag. Du ska inte använda IB:s egen Result service.

  • Du som tidigare sökt till högskolan och fått din IB-examen registrerad i antagningssystemet behöver inte ladda upp eller skicka in den igen. 

Retakes 

Du som redan har en IB-examen och gjort retakes måste dels ladda upp eller skicka in det ursprungliga diplomet/certifikatet och det nya IB-diplomet. Båda underlagen behövs för att du ska prövas i rätt urvalsgrupper. Ladda upp eller skicka in dokumenten i samband med din anmälan eller senast sista kompletteringsdag.

För dig som gör retakes i maj 2020 och söker till höstterminen:

Kontakta din IB-koordinator och begär att dina retakes-resultat görs tillgängliga den 5 juli för ”UHR”, via IB:s egen ”Result service”. Ladda upp eller skicka in ditt tidigare diplom/certifikat i samband med din anmälan, eller senast sista kompletteringsdag.

Senast uppdaterad: 21 september 2020