Meritpoäng

Oavsett vilken utbildning du söker kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik. För att få meritpoäng krävs att du har godkänt betyg (A – E) i kursen. Kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng.

Du kan maximalt få 2,5 meritpoäng. Basårsstudier och studier på folkhögskola kan ge behörighet men inte meritpoäng. Utökade kurser kan också ge meritpoäng och betyget räknas då med i jämförelsetalet. Om du kompletterar med meritkurser i efterhand gäller samma regler. Om du har betyg i flera kurser som kan ge meritpoäng räknas de kurser som ger bästa meritvärde. Utökade kurser och kompletterade kurser läggs då till utöver dina kurser i examen. Läs på den här sidan vilka kurser du ska ha läst för att få meritpoäng.

Illustration med ikoner, exempel på att moderna språk, engelska och matematik kan ge meritpoäng.

Meritpoäng för moderna språk - max 1,5 meritpoäng

  • Moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng.
  • Moderna språk 4 ger 1 meritpoäng.
  • Moderna språk 5 ger 0,5 meritpoäng. 

Du kan maximalt få 1,5 meritpoäng i moderna språk. Antingen genom att ha godkänt betyg i moderna språk 3 och 4 eller genom moderna språk 4 och 5, om moderna språk 3 krävs för särskild behörighet.

Om du har betyg i språk 4 men saknar betyg i språk 5 kan du få 0,5 meritpoäng för ett annat modernt språk (lägst nivå 2). Det är alltså ett annat sätt att få 1,5 meritpoäng utan att läsa moderna språk 5.

Du kan endast få 0,5 meritpoäng för moderna språk 3 även om du läst flera kurser i Moderna språk 3, exempel Franska 3 och Spanska 3. 

För att kunna få meritpoäng för två olika språk måste du alltså ha nivå 4 i ett av språken, och lägst nivå 2 i det andra språket.

Med moderna språk menas inte svenska, engelska eller modersmål. Svenskt teckenspråk för hörande ger meritpoäng som ett modernt språk.

Meritpoäng för engelska - max 1,0 meritpoäng

  • Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng.

Meritpoäng för matematik - max 1,5 meritpoäng

  • Matematik 2 ger 0,5 meritpoäng
  • Matematik 3 ger 0,5 meritpoäng
  • Matematik 4 ger 0,5 meritpoäng
  • Matematik 5 ger 1,0 meritpoäng
  • Matematik specialisering ger 0,5 meritpoäng

Om behörighetskravet endast är grundläggande behörighet så ger matematik 2, 3 och 4 vardera en halv meritpoäng.

Om behörighetskravet är matematik 2 så ger matematik 3, 4 och 5 vardera en halv meritpoäng.

Om behörighetskravet är matematik 3 så ger matematik 4 en halv meritpoäng och matematik 5 en meritpoäng (totalt 1,5 meritpoäng).

Om behörighetskravet är matematik 4 så ger matematik 5 en meritpoäng och matematik specialisering en halv meritpoäng (totalt 1,5 meritpoäng).

Om du har betyg i flera kurser i matematik specialisering med olika innehåll kan upp till tre kurser ge meritpoäng. 

Senast uppdaterad: 20 augusti 2021