Särskild behörighet för dig med avgångsbetyg från före 1997

Förutom kravet om grundläggande behörighet för högskolestudier, har många utbildningar också särskilda förkunskapskrav som är kopplade till utbildningens innehåll.

Olika förkunskapskrav för olika utbildningar

För varje utbildningsområde – juridik, arkitektur, vård och så vidare – finns vissa bestämda krav kopplade. Ska du till exempel läsa en ingenjörsutbildning behöver du djupa kunskaper i naturvetenskapliga ämnen, medan en blivande språkkonsult behöver goda kunskaper i bland annat engelska.

Behörighetskurser = det du måste ha

Behörighetskurser är kurser som du måste ha för att bli behörig till den utbildning du söker. Tänk på att du måste ha lägst betyget E/G/3 i den kurs som krävs.

Du som har ett avgångsbetyg och vill se vad dina ämnen motsvaras av i dagens kurser, kan gå till tabellen för områdesbehörigheter. Du hittar dina ämnen under avdelning D. Jämför dem med avdelning A eller B för att jämföra dagens förkunskapskrav med de ämnen du läst. Saknar du någon behörighetskurs så läser du om områdesbehörigheter för Vux12/Gy11 där du kan se vilka nya kurser du kan behöva läsa in.

Du kan också läsa om behörighetskraven i Utbildningar här på sajten. Om du söker i Utbildningar ser du vilka särskilda behörighetskrav som gäller för varje utbildning när du klickar på "Mer information" i träfflistan. Ibland måste du klicka fram kursbeskrivningen för att se vad som krävs.

Särskild behörighet i naturkunskap

Vissa utbildningar ger särskild behörighet i Nk B/Nk 2. Hela utbildningar eller kurser med vissa kurskombinationer ger behörighet i naturkunskap till sjuksköterskeutbildningen. Läs mer om utbildningar som ger särskild behörighet i naturkunskap.

Undantag från behörighetskravet

Ibland kan universitetet eller högskolan göra undantag från ett särskilt behörighetskrav. Det framgår i så fall av informationen som finns i Utbildningar. Klicka på "Läs kursbeskrivningen och förkunskaper" och läs mer under rubriken "Behörighet" eller "Förkunskapskrav" för den utbildning det gäller. 

Har du kunskaper i ett visst ämne, men inget betyg, kan du ansöka om att högskolan bedömer om dina kunskaper motsvarar 

Senast uppdaterad: 19 mars 2021