Behörighet i engelska

Du som har en utländsk gymnasieutbildning behöver den svenska gymnasiekursen Engelska 6 med lägst betyget E för att uppfylla grundläggande behörighet (alternativt gamla Engelska A med G) . Det finns också andra sätt att bli behörig.

Vad är behörighetskraven?

Det grundläggande kravet för att kunna bli antagen till utbildningar på grundnivå är Engelska 6 med lägst betyget E, alternativt gamla kursen Engelska A med betyget G.

Du kan också ha motsvarande utbildning från ett annat land.

Vissa utbildningar har högre krav som särskilt behörighetskrav. Du kan se vad som krävs i Hitta utbildning här på Antagning.se.

Kom ihåg att du också behöver Behörighet i svenska

Bli behörig genom komvuxstudier

Många studerar på komvux (kommunal vuxenutbildning) för att läsa in de kurser de behöver för att nå upp till behörighetskraven för universitetsstudier, till exempel engelska. På komvux kan du läsa kurser som ger dig både grundläggande och särskild behörighet.

Kolla med din kommun för mer information

Andra sätt att nå behörighet

Om du inte har den svenska kursen Engelska 6 så kan du göra ett erkänt internationellt språktest. Dina studier på gymnasienivå eller universitet kan också vara tillräckliga för att du ska uppfylla behörighetskraven.

Det kan vara så att din utländska utbildning på gymnasienivå är tillräckligt för att du ska uppfylla kravet på Engelska 6 eller motsvarande. 

Läs mer på sidan Gymnasiedokument från ditt utbildningsland 

Du uppfyller kraven på engelska om du kan dokumentera att du har läst något av det följande.

Kandidatexamen med engelska som huvudämne

Du uppfyller kraven på engelska om du har en kandidatexamen eller motsvarande, med engelska som huvudämne.

Engelska som undervisningsspråk i 60 ECTS-poäng

Du uppfyller kraven på engelska om du har 60 högskolepoäng (ECTS) eller motsvarande från ett av länderna i den här listan, förutsatt att undervisningsspråket var engelska.

Undervisningsspråket måste vara tydligt angivet på officiella dokument. Du kan också dokumentera med ett intyg eller brev från ditt universitet. 

Poängen kan inte vara från förberedande program eller engelskakurser på introduktionsnivå.

 • EU/EES-land eller Schweiz
 • Antigua och Barbuda
 • Australien
 • Bahamas
 • Belize
 • Dominikanska republiken
 • Grenada
 • Guyana
 • Jamaica
 • Engelskspråkiga delar av Kanada
 • Nya Zeeland
 • Saint Kitts och Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Vincent och Grenadinerna
 • Storbritannien
 • Trinidad och Tobago
 • USA

Bachelorexamen från vissa afrikanska länder

Du uppfyller engelskkraven om du har en bachelorexamen, motsvarande en svensk kandidatexamen, från något av följande afrikanska länder:

 • Botswana
 • Eritrea
 • Etiopien
 • Gambia
 • Ghana
 • Kenya
 • Lesotho
 • Liberia
 • Malawi
 • Namibia
 • Nigeria
 • Sierra Leone
 • Swaziland
 • Tanzania
 • Uganda
 • Zambia
 • Zimbabwe

Intyg från ditt universitet eller skola är inte tillräckligt

Du kan inte visa att du har tillräckliga kunskaper i engelska bara genom att skicka in ett intyg från ett universitet eller en skola du har gått på. 

Du kan göra ett internationellt erkänt engelskatest för att visa dina kunskaper. 

IELTS

Vi accepterar IELTS Academic, IELTS Online och IELTS UKVI (Academic).

Vi accepterar inte IELTS General Training eller IELTS Indicator

För Engelska 7: en totalpoäng på 7,0 och ingen del under 6
För Engelska 6: en totalpoäng på 6,5 och ingen del under 5.5

Skicka in ditt resultat från IELTS

Du kan ladda upp en inskannad version av ditt IELTS Academic Test Report Form via funktionen för dokumentuppladdning här på Antagning.se. Du kan också skicka en kopia av ditt testresultat till oss med vanlig post.

Det räcker med att du laddar upp eller skickar in en kopia eftersom ditt resultat ändå kommer att kontrolleras senare hos IELTS.

Hur länge är resultatet giltigt?

IELTS skriver att deras resultat är giltiga i två år. Vi kan acceptera äldre provresultat om de finns tillgängliga online hos IELTS för verifikation.

Kontakta IELTS för frågor om giltighet


TOEFL iBT

Vi accepterar TOEFL iBT, TOEFL iBT Home Edition och TOEFL iBT Paper Edition.

Vi accepterar inte TOEFL ITP, TOEFL iBT MyBest, Institutional TOEFL, TOEFL Essentials eller revised TOEFL Paper-delivered Test. Vi tar heller inte emot TOEFL Examinee Score Records

För Engelska 7: 20 poäng (av max 30) på skriftliga delen och sammanlagt 100 poäng

För Engelska 6: 20 poäng (av max 30) på skriftliga delen och sammanlagt 90 poäng

Skicka in ditt resultat från TOEFL

Skicka in en kopia av ditt resultat till Antagningsservice genom att ladda upp originaldokumentet eller skicka in det med post.

Antagningsservice kommer att verifiera ditt resultat hos TOEFL. Ditt resultat är giltigt i två år och måste vara giltigt när vi verifierar det. Om vi inte kan verifiera provresultatet så kommer det heller inte att accepteras.

Vi har många ärenden att gå igenom. Tänk därför på att ditt testresultat inte bör ha för kort giltighetstid när du skickar in det.

Om du behöver betala anmälningsavgift så måste du ha gjort det innan vi kan verifiera ditt provresultat. 


Cambridge Michigan Language Assessments

För Engelska 6: University of Michigan, Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE)

Skicka in ditt resultat från Michigan

Du kan ladda upp en kopia av testresultatet via funktionen för dokumentuppladdning här på Antagning.se. Du kan också skicka en kopia av dina testresultat till oss med vanlig post. Vi kommer att kontrollera ditt testresultat online.


Pearson PTE Academic eller PTE Academic Online

För Engelska 7: 68 poäng (skriftligt 61)

För Engelska 6: 62 poäng (skriftligt 61)

Skicka in ditt resultat från Pearson

Skicka in en kopia av din Test Taker Score Report.

För att få ditt testresultat från Pearson godkänt krävs följande steg:

 • Ladda upp en kopia av ditt testresultat till Antagning.se eller skicka in det med vanlig post. Ladda inte upp resultat från PTE Academic Online.

 • Ditt provresultat måste verifieras. Använd ditt PTE-konto och se till att "University Admissions in Sweden" får ta del av ditt testresultat. Det gör det möjligt för oss att verifiera testresultat online.

Den här processen kan ta tid, så ordna det här så snart du har fått ditt testresultat. Antagningen kommer inte att acceptera resultat som inte kan verifieras.


University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL)

För Engelska 7

 • C2 Proficiency (CPE), med minst 200 poäng i totalt slutresultat
  eller 
 • Cambridge English: Proficiency

För Engelska 6

 • C1 Advanced (CAE), med minst 180 i totalt slutresultat
  eller
 • Cambridge English certificate level C1, minimipoäng 180
  eller
 • Cambridge English: Advanced

Vi accepterar inte First Certificate in English, oavsett resultat.

Skicka in ditt resultat från Cambridge English 

 • Ladda upp en inskannad kopia av ditt testresultat.
 • Ditt provresultat måste verifieras. Använd ditt konto på Cambridge Candidate Results online portal och dela dina resultat med Swedish Council for Higher Education (University Admissions in Sweden). Då kan vi se dem online.

Engelska 6 eller Engelska A

Från och med den 1 juli 2013 krävs Engelska 6, men även du som har fått betyg i Engelska A som är daterat senast 30 juni 2013 har grundläggande behörighet i engelska (du som fått betyg i Engelska A senare än 1 juli behöver alltså komplettera). Du som har Engelska kurs B är också grundläggande behörig i engelska.

Du som har fått en motsvarandebedömning från UHR eller VHS där Engelska kurs A från din utländska gymnasieutbildning finns med kommer att vara grundläggande behörig i engelska också i fortsättningen. Observera att om ditt utlåtande är från tiden före 1 juli 2013 så innehåller det en formulering som inte längre gäller – du kan inte få grundläggande behörighet i engelska genom att styrka att du har läst engelska i årskurs 5–8.

Engelska 5 ger inte grundläggande behörighet i engelska. Engelska 5 motsvarar inte Engelska kurs A för behörighet.

Senast uppdaterad: 06 mars 2024