Behörighet i engelska

Du som har en utländsk gymnasieutbildning behöver den svenska gymnasiekursen Engelska 6 med lägst betyget E för att uppfylla grundläggande behörighet. Det finns också andra sätt att bli behörig.

Engelska 6 eller Engelska A

Från och med den 1 juli 2013 krävs Engelska 6, men även du som har fått betyg i Engelska A som är daterat senast 30 juni 2013 har grundläggande behörighet i engelska. Det betyder att du som fått betyg i Engelska A senare än 1 juli behöver komplettera.

Du som har Engelska kurs B är också grundläggande behörig i engelska.

Du som har fått en motsvarandebedömning från UHR eller VHS där Engelska kurs A från din utländska gymnasieutbildning finns med kommer att vara grundläggande behörig i engelska också i fortsättningen. Observera att om ditt utlåtande är från tiden före 1 juli 2013 så innehåller det en formulering som inte längre gäller – du kan inte få grundläggande behörighet i engelska genom att styrka att du har läst engelska i årskurs 5–8.

Engelska 5 ger inte grundläggande behörighet i engelska. Engelska 5 motsvarar inte Engelska kurs A för behörighet.

Andra sätt att nå behörighet

Du kan visa att du har rätt förkunskaper i engelska med något av de test som universiteten och högskolorna godtar, exempelvis TOEFL, IELTS eller Cambridge English Language Assessment certificates. Nedan ser du vilken lägsta poäng som krävs för varje test.

Du kan också uppnå grundläggande behörighet i engelska genom din utländska gymnasieutbildning, men det beror på vilken nivå av engelska du har studerat. Du behöver skicka in rätt dokument från din gymnasieutbildning för att räknas som behörig på grundnivå till universitets- och högskoleutbildningar i Sverige.

Se vilka dokument från din gymnasieutbildning du behöver skicka in

Det är dessutom möjligt att uppnå grundläggande behörighet i engelska genom dina utländska akademiska studier.

Läs mer på sidan Läst på högskolan

Lägsta poäng på språkprov

Från och med 1 december 2010 måste du minst ha följande resultat för att bli behörig:

IELTS Academic

Du måste ladda upp eller skicka in en kopia av ditt IELTS Academic Test Report Form till Antagningsservice. Vi kommer att verifiera ditt resultat, vilket innebär att vi kontrollerar att dina uppgifter stämmer. 

Enligt IELTS är ett resultat giltigt i 2 år. Antagningen kan godkänna tester som är äldre än så, så länge vi kan verifiera dem online hos IELTS.

 • För Engelska 7: Sammanlagt betyg på 7,0 och ingen del mindre än 6
 • För Engelska 6: Sammanlagt betyg på 6,5 och ingen del mindre än 5,5

Vi accepterar inte IELTS General Training eller IELTS Indicator.

TOEFL iBT

Vi accepterar TOEFL iBT, TOEFL iBT Home Edition och TOEFL iBT Paper Edition.

Vi accepterar inte TOEFL ITP, TOEFL iBT MyBest, Institutional TOEFL, TOEFL Essentials eller revised TOEFL Paper-delivered Test. Vi tar heller inte emot TOEFL Examinee Score Records

 • För Engelska 7: 20 poäng (av max 30) på skriftliga delen och sammanlagt 100 poäng
 • För Engelska 6: 20 poäng (av max 30) på skriftliga delen och sammanlagt 90 poäng

TOEFL Examinee Score Records are not accepted.

Skicka in en kopia av ditt resultat till Antagningsservice genom att ladda upp originaldokumentet eller skicka in det med post.

Antagningsservice kommer att verifiera ditt resultat hos TOEFL. Ditt resultat är giltigt i två år och måste vara giltigt när vi verifierar det. Om vi inte kan verifiera provresultatet så kommer det heller inte att accepteras.

Vi har många ärenden att gå igenom. Tänk därför på att ditt testresultat inte bör ha för kort giltighetstid när du skickar in det.

Om du behöver betala anmälningsavgift så måste du ha gjort det innan vi kan verifiera ditt provresultat. 

University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL)

För Engelska 7

 • C2 Proficiency (CPE), minimipoäng för totala slutresultatet: 200 (poäng tilldelade fr.o.m. 2015), eller
 • Cambridge English: Proficiency, eller
 • Certificate of Proficiency in English

För Engelska 6

 • C1 Advanced (CAE), minimipoäng för totala slutresultatet: 180 (poäng tilldelade fr.o.m. 2015), eller
 • Cambridge English certificate level C1, minimipoäng 180 eller
 • Cambridge English: Advanced

Skicka in dina testresultat från Cambridge English 

 • Ladda upp ditt testresultat.
 • Ditt resultat kommer att verifieras mot Cambridge. Du måste ha ett konto på Cambridge Candidate Results online portal så att vi kan verifiera dina resultat. Dela dina resultat med the Swedish Council for Higher Education (University Admissions in Sweden).

Vi accepterar inte First Certificate in English, oavsett resultat.

Pearson PTE Academic eller PTE Academic Online

 • För Engelska 7: 68 poäng (skriftliga 61)
 • För Engelska 6: 62 poäng (skriftliga 61)

Skicka in dina resultat 

För att dina testresultat ska vara godkända krävs följande steg:

 • Skicka in dina testresultat till Antagningsservice genom att ladda upp en inskannad kopia av originaldokumentet eller skicka in det med post. Resultat från PTE Academic Online laddar du upp.
 • Ditt provresultat måste verifieras. Använd ditt PTE-konto och se till att "University Admissions in Sweden" får ta del av ditt testresultat. Det gör det möjligt för oss att verifiera testresultat online.

Cambridge Michigan Language Assessments

 • Michigan English Language Assesment Battery (MELAB) för Engelska 6 minst 90 poäng.
 • University of Michigan, Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE) för Engelska 6

Skicka in dina testresultat till Antagningsservice genom att ladda upp en inskannad bild av originaldokumentet. Du kan också skicka in en kopia med post. Vi kommer att verifiera ditt resultat, vilket innebär att vi kontrollerar att dina uppgifter stämmer.

Kom ihåg att du också behöver Behörighet i svenska

Senast uppdaterad: 11 december 2023