Särskild behörighet

Till vissa utbildningar krävs förutom grundläggande behörighet också särskild behörighet. Vilka särskilda förkunskaper som krävs för respektive utbildning framgår av kursbeskrivningen på Antagning.se där du gör din anmälan.

Grundläggande behörighet + särskild behörighet (särskild behörighet kan vara gymnasiekurser, arbetslivserfarenhet, tidigare högskolestudier eller annat)

Se vad IB-ämnena motsvarar i den svenska gymnasieskolan

Du måste ha lägst betyget 4 i ämnet för att uppfylla det särskilda behörighetskravet. 

Undantag från betygskrav 4

Betyg 3 i följande ämnen på Higher Level: Biology, Chemistry och Physics.

Undantag från betygskrav 4 men sänkt nivå

Betyg 3 i Mathematics: applications and interpretation HL och Mathematics: analysis and approaches HL ger Matematik 4.

Betyg 3 i Mathematics: analysis and approaches SL ger Matematik 3c.

Betyg 3 i Mathematics: applications and interpretation SL ger Matematik 2a.

Kurs IB:s motsvarighet

Svenska 3

Swedish A, A1 eller A2, SL/HL. Norwegian eller Danish A eller A1, SL/HL

Engelska 6

English B, SL med annat undervisningsspråk än engelska

Engelska 7

English A, HL/ SL och English B, HL alternativt English B, SL med engelska som undervisningsspråk

Matematik 2a

Mathematics från IBO:s MYP grade 5

Matematik 3c

Mathematics: applications

and interpretation SL 

Matematik 4

Mathematics: analysis and

approaches SL 

Matematik 5

Mathematics: applications and interpretation HL

Matematik specialisering

Mathematics: analysis and approaches HL 

Fysik 2

Physics SL/HL

Kemi 2

Chemistry SL/HL

Biologi 2

Biology, SL/HL

Naturkunskap 2

Environmental Systems, SL eller två av ämnena Chemistry, Physics och Biology, SL/HL

Historia 1b

History, SL/HL

Samhällskunskap 1b

IB-examen

Samhällskunskap 2

Economics SL/HL eller Global politics SL/HL

Moderna språk 3*

Språk Ab initio

Moderna språk 5*

B-språk, SL/HL

Moderna språk
7* 

Om annat A-språk finns i IB Diplom (inte svenska, danska, norska, engelska)

* gäller inte svenska och engelska

Vid ansökan till Ekonomie kandidatprogrammet vid Handelshögskolan i Stockholm ger fler kurser behörighet motsvarande historia. 

Till Handelshögskolan i Stockholms behörighetskrav för IB-studenter

Senast uppdaterad: 18 mars 2024