Fatima söker till läkarprogrammet

Fatima är född i Sverige men gick ut gymnasiet våren 2021 i Libanon med IB diploma. Nu vill hon söka till läkarprogrammet. Här kan du se hur hon räknar ut sitt meritvärde, steg för steg.

Grundläggande och särskild behörighet

Fatima har godkänt betyg i de kurser som ingick i hennes IB diploma. Hon har fått en bedömning som visar att hennes kunskaper motsvarar följande svenska gymnasiekurser:

 • Matematik 5
 • Fysik 2
 • Samhällskunskap 2
 • Historia 2
 • Engelska 7
 • Franska 3
 • Svenska 3

Det räcker för att ge henne grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige.

Utöver den grundläggande behörigheten måste Fatima visa att hon har de särskilda förkunskaper (behörighetskurser) som krävs till just läkarprogrammet. Hon måste alltså ha både grundläggande och särskild behörighet till utbildningen.

I Utbildningar på Antagning.se går det att se att förkunskapskraven till läkarprogrammet är:

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 4
 • Biologi 2
 • Fysik 2
 • Kemi 2

Därmed måste hon komplettera med Biologi 2 och Kemi 2 för att uppfylla den särskilda behörigheten. Något hon väljer att göra på komvux.

Fatima räknar ut sitt meritvärde

För att få fram ett betygsvärde måste Fatimas betyg från IB först räknas om till skala 10,00–20,00. För att göra det använder hon omräkningstabellen här på sidan under rubriken Omräkningstabell. Fatimas totalpoäng från IB är 36 i en skala 24–45 med betyg 24 som godkänt. Hennes preliminära meritvärde, omräknat till den svenska skalan, blir då 18,39.

Omräkningstabell

Sammanlagd betygspoäng Preliminärt meritvärde
24 12,40
25 13,23
26 13,85
27 14,43
28 14,95
29 15,42
30 15,89
31 16,30
32 16,77
33 17,24
34 17,60
35 17,92
36 18,39
37 18,75
38 19,01
39 19,27
40 19,48
41 19,69
42 19,90
43-45 20,00

Kompletteringar läggs till

Eftersom Fatima nu har kompletterat med kurser från komvux, måste de också räknas med i meritvärdet. Fatima har kursbetyg i skalan A–F där A = 20,0, B = 17,5, C = 15,0, D = 12,5, E = 10,0 och F = 0,0.

Så här ser Fatimas betyg från komvux ut:

Kurs  Betyg Gymnasiepoäng
Biologi 1 A 100
Biologi 2 B 100
Kemi 1 B 100
Kemi 2 A 100

De kurser som krävs för särskild behörighet är Biologi 2 och Kemi 2. Kurserna på lägre nivå räknas inte med. För Fatima innebär det att Biologi 2 och Kemi 2 räknas med i meritvärdet, men inte Biologi 1 och Kemi 1.

För att få fram betygsvärdet för kompletteringarna multiplicerar man betygsvärdet med kurspoängen, så här:

Kurs Betyg Gymnasiepoäng  
Biologi 2 B 100 = 1 750 (17,5 x 100)
Kemi 2 A 100 = 2 000 (20,0 x 100)
Summa   200 (A) 3 750 (B)

Betygsvärdet för kompletteringarna ska sedan räknas samman med Fatimas preliminära meritvärde (18,39). Det gör man med hjälp av en särskild formel.

Du som har en IB-examen som utfärdats från och med 2021 ska använda den här formeln för att räkna ut ditt meritvärde efter komplettering:

((Mprel x 2 400) + B) / (2400 + A) = Meritvärde efter komplettering 

Mprel = det preliminära meritvärdet från omräkningstabellen.

B = summan av betygsvärdena för de kurser (kompletteringar) som ska räknas med.

A = summan av gymnasiepoäng för de kurser (kompletteringar) som räknas med.

För Fatimas del ser det ut så här: 

((18,39 x 2400) + 3750) / (2400 + 200) = 18,42

Meritvärde efter komplettering

Fatimas meritvärde efter komplettering blir alltså 18,42.

Fatima räknar ut sitt slutgiltiga meritvärde

Sista steget innebär att man lägger till meritpoängen.

Fatimas meritpoäng

Fatima får också lägga till meritpoäng på samma sätt som sökande med svenska gymnasiebetyg. Poängen baseras på gymnasiebetyget och ger maximalt 2,5 meritpoäng sammanlagt från kurser i moderna språk, engelska och matematik.

Meritpoäng för moderna språk (max 1,5 meritpoäng)

Language B, HL eller Language B, SL (inte svenska och engelska) ger en och en halv (1,5) meritpoäng.

Language ab initio eller ett modernt språk under det förberedande året (“pre-IB”), språk 3, ger en halv (0,5) meritpoäng om språk 3 inte krävs för särskild behörighet och om du inte kan få meritpoäng enligt ovan.

Meritpoäng för engelska (max 1,0 meritpoäng)

English A, HL/SL eller English B, HL eller English B, SL om engelska är undervisningsspråk ger en (1,0) meritpoäng.

Meritpoäng för matematik (max 1,5 meritpoäng)

Nivå i IB Krav på särskild behörighet
Matematik 1
Krav på särskild behörighet
Matematik 2
Krav på särskild behörighet
Matematik 3
Krav på särskild behörighet
Matematik 4
Mathematics: applications and interpretation SL 1,0 0,5 - -
Mathematics: analysis and approaches SL 1,5 1,0 0,5  
Mathematics: application and interpretation HL 1,5 1,5 1,5 1,0*
Mathematics: analysis and approaches HL 1,5 1,5 1,5 1,5

*Fatimas meritpoäng i matematik

De särskilda behörighetskraven avgör

Till läkarprogrammet krävs Matematik 4 och Biologi 2, Fysik 2 och Kemi 2. Det innebär att Fatima får meritpoäng för:

Kurs Meritpoäng
Moderna språk (Franska 5) 1,5
Engelska (Engelska 7) 1,0
Matematik (krav på Matematik 4)* 1,0
Totalt 3,5

Hon har läst Mathematics: applications and interpretation, HL som motsvarar Matematik 5.

Totalt får Fatima 3,5 meritpoäng (1,0 + 1,0 + 1,5) men eftersom maxpoängen är 2,5, så får Fatima 2,5 meritpoäng att lägga till sitt meritvärde efter komplettering på 18,42.

Slutgiltigt meritvärde

Fatima får fram sitt slutgiltiga meritvärde genom att lägga ihop meritvärdet efter kompletteringar och meritpoängen:

18,42 + 2,5 = 20,92

Med meritvärdet 20,92 konkurrerar hon alltså i urvalet till läkarprogrammet.

Fatima deltar i urvalsgrupp BII

Eftersom Fatima har behövt läsa Biologi 2 och Kemi 2 för att bli särskilt behörig så konkurrerar hon i urvalsgrupp BII med sitt meritvärde 20,92.

Om Fatima redan hade haft motsvarande Biologi 2 och Kemi 2 i sitt IB-betyg hade hon i stället hamnat i urvalsgrupp BI.

Senast uppdaterad: 28 mars 2024