Grundläggande behörighet

Förkunskapskraven är uppdelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning på grundnivå .

Grundläggande behörighet = det du måste ha

Du som har IB diploma från 2014-2020 har grundläggande behörighet till högskoleutbildning i Sverige, om du har tillräckliga kunskaper i svenska och matematik.

För grundläggande behörighet måste du ha någon av följande kurser i svenska: 

  • Language and Literature A, HL/SL eller Literature A, HL/SL i svenska, danska eller norska (med lägst betyg 4)
  • Svenska 3 eller Svenska som andra språk 3 eller ha gjort Test i svenska för universitetsstudier (Tisus). 

För grundläggande behörighet måste du ha någon av följande kurser i matematik:

  • Matematik från IB (t.ex. Mathematical Studies, Mathematics eller Math Discrete)

eller

  • Matematik 1a, b eller c, eller motsvarande kunskaper

Även du som har svenska som modersmål måste skicka in betyg eller intyg som visar att du har de kunskaper i svenska som krävs. Betyg i enskilda ämnen (certificates) ger inte grundläggande behörighet, men kan eventuellt ge särskild behörighet. 

Dokumenterade kunskaper i Engelska uppfyller du genom att ha ett IB-diplom med en godkänd kurs i Engelska.

Non-regular IB diploma ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning i Sverige, under samma förutsättningar som beskrivs ovan.

Senast uppdaterad: 03 april 2024