Du prövas i betygsurvalet

Om det är fler sökande än platser till en utbildning görs ett urval bland alla behöriga sökande. Det finns betygsurval och provurval. Även alternativt urval kan förekomma där andra meriter än betyg och högskoleprov vägs in.

Betygsurvalet består av två grupper: betygsgruppen och folkhögskolegruppen, BF.

1/3 betyg, 1/3 högskoleprov, 1/3 alternativt urval

Betygsgruppen

BI - Gäller dig som är behörig med enbart IB-examen och dig som läst en kurs parallellt med IB-examen. En eller flera kurser som lästs parallellt ska vara avslutade före den 19 juni samma år som du tar ut din IB-examen.

BII - Gäller dig med IB-examen och betyg från gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning eller annan behörighetsgivande kurs (som krävs för grundläggande och/eller särskild behörighet) som avslutats efter IB-examen. Gäller även för dig som har retakes tagna efter att du fått ditt certifikat eller din IB-examen. Du som har höjt ditt meritvärde genom retakes prövas i både BI och BII (i BI med ditt ursprungliga meritvärde och i BII med ditt nya meritvärde). Behörighetskompletteringar räknas bara med i grupp II.

BF - Gäller sökande med studieomdöme från folkhögskola.

Senast uppdaterad: 15 juli 2020