Räkna ut ditt meritvärde

Om du vill ha hjälp med att räkna ut ditt meritvärde kan du använda Räknehjälpen. Vill du hellre räkna själv, finns instruktioner för det och ett räkneexempel med Edvin som söker till civilekonomprogrammet.

Räknehjälpen

Räkna ut ditt meritvärde

Ditt meritvärde består av jämförelsetal + meritpoäng. Ditt jämförelsetal får du fram med vår räknare. Det kan maximalt vara 20,00. För att få fram ditt meritvärde måste du sedan själv lägga till eventuella meritpoäng. Meritpoängen kan maximalt vara 2,5. Det högsta meritvärde du kan ha är 22,5.

Vilka kurser räknas med?

Beroende på vilken betygstyp du har, kan det vara så att en viss kurs inte ska räknas med i din meritvärdering. Innan du börjar använda räknaren, är det bra att läsa mer på sidan Så här räknas betygen.

Om du har kompletterat med Gy11/Vux12-kurser ska du använda räknaren för dig som kompletterat. Annars är det räknaren med bara MVG-IG-betyg som gäller.

Räknare för dig med bara MVG-IG-betyg

Fyll i dina betyg i skala MVG-IG.

Lägg till ny kurs

Ange kursnamn

Ange poäng, två eller tre siffror

Betyg
Summa poäng  0
Jämförelsetal:
0

Räknare för dig som kompletterat 

Fyll i dina kurser med betyg MVG-IG.

Inga kurser tillagda

Lägg till ny kurs

Ange kursnamn

Ange poäng, två eller tre siffror

Betyg
Summa poäng  0

Fyll i dina kurser med betyg A-F.

Inga kurser tillagda

Lägg till ny kurs

Ange kursnamn

Ange poäng, två eller tre siffror

Betyg
Summa poäng  0
Jämförelsetal:
0

Räkna själv

1. Ge bokstavsbetygen ett siffervärde

Börja med att ge bokstavsbetygen ett siffervärde:

Bokstavsbetyg Siffervärde
A 20
B 17,5
C 15
D 12,5
E 10
F 0

 

Bokstavsbetyg Siffervärde
MVG 20
VG 15
G 10
IG 0

Om du har kompletterat med Gy11/Vux12-kurser så ska du använda tabellen med A-F-betyg Annars är det tabellen med MVG-IG-betyg som gäller.

2. Räkna ut ett betygsvärde för varje kurs

Det siffervärde du nu har satt för varje betyg multiplicerar du med kursens gymnasiepoäng. Exempel: Väl godkänd i en kurs som omfattar 100 gymnasiepoäng ger 15 x 100 = 1 500. På det här sättet räknar du alltså fram betygsvärdet för varje kurs. Tänk på att betyg i utökad kurs bara räknas med om det krävs för behörighet.

Du som har kompletterat

Du räknar på samma sätt med kompletteringarna. Börja med att lägga till behörighetskompletteringarna, sedan utbyteskompletteringar. När du byter ut en kurs, tänk på att inte räkna med den två gånger, utan att verkligen byta ut betygsvärdet. Har du kompletterat med nya kurserna, räknar du med dem på samma sätt. Exempel: Betyget B i en kurs som omfattar 100 gymnasiepoäng ger 17,5 x 100 = 1 750.

3. Lägg ihop alla betygsvärden

Alla de betygsvärden du har i ditt betyg lägger du ihop. Summan du får fram blir ett värde mellan 21 500 och 50 000.

4. Dela summan med totala poängen

Det sammanlagda betygsvärdet delar du sedan med den totala poängsumman för kurser du fått betyg i (slutbetyg och eventuella kompletteringar).

Det tal du då får fram, är maximalt 20,00. Det avrundas till två decimaler.

5. Meritpoängen läggs till

Om du kan lägga till meritpoäng, gör du det här. Det högsta sammanlagda värdet av alla meriter kan bli 22,5. Läs mer under Meritpoäng.

Tänk på att en utökad kurs kan ge meritpoäng, men då räknas inte betyget med i meritvärdet. Samma sak gäller om du har kompletterat för meritpoäng; då räknas inte heller betyget med i meritvärdet, bara meritpoängen.

Senast uppdaterad: 23 januari 2024