Kim vill även söka till arkitekt

Kim gick ut gymnasiet i juni 2020 och söker till arkitektprogrammet. Här kan du se hur Kim räknar ut sitt meritvärde steg för steg.

Kim har rätt förkunskaper

Eftersom Kim har en högskoleförberedande examen så uppfylls kravet om grundläggande behörighet till högskolestudier.

Förutom den grundläggande behörigheten måste Kim också uppfylla de särskilda förkunskaper (behörighetskurser) som krävs till arkitektprogrammet, med andra ord vara både grundläggande och särskilt behörig till utbildningen.

På Antagning.se ser man att de behörighetskurser som krävs till arkitektprogrammet är

  • Matematik 3b eller Matematik 3c
  • Naturkunskap 2
  • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Kim uppfyller den grundläggande och särskilda behörigheten med sin examen tillsammans med sin utökade kurs i Naturkunskap 2.

Vägen till meritvärdet går via Kims examen

Här är Kims examen. Hur uträkningen går till beskrivs längre fram.

Kurs Betyg Poäng Utökade  kurser   Merit­poäng

Engelska 5

A

100

 

100x20 = 2000

 

Engelska 6

A

100

 

100x20 = 2000

 

Engelska 7

C

100

 

100x15 = 1500

1

Entreprenörskap och företagande

A

100

 

100x20 = 2000

 

Företagsekonomi - specialisering

D

100

 

100x12,5 = 1250

 

Företagsekonomi 1

A

100

 

100x20 = 2000

 

Företagsekonomi 2

A

100

 

100x20 = 2000

 

Marknadsföring

D

100

 

100x12,5 = 1250

 

Gymnasiearbete

E

100

 

Räknas inte

 

Historia 1b

E

100

 

100x10 = 1000

 

Idrott och hälsa 1

E

100

 

100x10 = 1000

 

Privatjuridik

B

100

 

100x17,5 = 1750

 

Rätten och samhället

A

100

 

100x20 = 2000

 

Matematik 1b

D

100

 

100x12,5 = 1250

 

Matematik 2b

D

100

 

100x12,5 = 1250

0,5

Matematik 3b

E

100

 

100x10 = 1000

0,5

Spanska 3

B

100

 

100x17,5 = 1750

0,5

Spanska 4

B

100

U

100x17,5 = 1750

1

Naturkunskap 1b

A

100

 

100x20 = 2000

 

Naturkunskap 2

E

100

U

100x10 = 1000

 

Psykologi 1

A

50

 

50x20 = 1000

 

Religionskunskap 1

B

50

 

50x17,5 = 875

 

Internationell ekonomi

B

100

 

100x17,5 = 1750

 

Samhällskunskap 1b

C

100

 

100x15 = 1500

 

Samhällskunskap 2

A

100

 

100x20 = 2000

 

Svenska 1

B

100

 

100x17,5 = 1750

 

Svenska 2

A

100

 

100x20 = 2000

 

Svenska 3

B

100

 

100x17,5 = 1750

 

Kims jämförelsetal

Som du ser av Kims betyg börjar man med att multiplicera siffervärdet med kursens gymnasiepoäng (gyp). Ett A i Engelska 5 blir då 20 x 100 gyp = 2 000.

Eftersom arkitektprogrammet har Naturkunskap 2 som särskild behörighet, ska även den kursen räknas med i jämförelsetalet. Kurser som krävs för behörighet räknas alltid med i jämförelsetalet oavsett om betyget höjer eller sänker jämförelsetalet.

Går man igenom hela Kims examen får man den här uppställningen:

Betyg Siffervärde Gymnasiepoäng Betygsvärde
A 20x 950 = 19000
B 17,5x 550 = 9625
C 15x 200 = 3000
D 12,5x 400 = 5000
E 10x 400 = 4000
    2500 = 40625

Det sammanlagda betygsvärdet för Kim blir då 40 625 som delas med alla kurser som ingår i examen + Naturkunskap 2 som krävs för särskild behörighet. Betyget i gymnasiearbetet räknas inte med.

40 625 / 2 500 = 16,25. Det tal som räknats fram kallas jämförelsetal. Kims jämförelsetal är alltså 16,25 när hen söker till arkitektprogrammet.

Lägg märke till att jämförelsetalet kan bli olika beroende på förkunskapskraven till den utbildning man söker till.

Jämförelsetal + meritpoäng = meritvärdet

När vi sedan ska lägga till meritpoäng ser vi att Kim får följande meritpoäng till arkitektprogrammet:

Engelska 7 1 poäng
Spanska 3 0,5 poäng
Spanska 4 1 poäng (utökad kurs)

Kim får inga meritpoäng för matematik eftersom Matematik 3b krävs för behörighet

Eftersom Kim behöver använda sin utökade kurs i Spanska 4 för att nå full meritpoäng räknas detta betyg med i jämförelsetalet. Vi vet sedan tidigare att Spanska 4 alltid räknas med eftersom det höjer Kims jämförelsetal.

Vi lägger till Kims Spanska 4-betyg till betygssumman, 100x20=2000 + 40 625 = 42 625.  

Kim har nu en betygssumma på 42 625 poäng. Det ska delas med 2600 poäng eftersom vi lagt till Spanska 4 100 poäng utöver de obligatoriska 2400 poäng som finns i examen och Naturkunskap 2 100 poäng.

42 625/2600 = 16,39. Kims jämförelsetal blir då 16,39

Kims jämförelsetal till arkitektutbildningen blir 16,39. Nu lägger vi till meritpoängen (2,5 poäng) och Kim får då ett meritvärde på 18,89.

Senast uppdaterad: 02 februari 2023