Meritpoäng

Oavsett vilken utbildning du söker kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik. För att få meritpoäng krävs att du har godkänt betyg (A – E) i kursen. Kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng.

Du kan maximalt få 2,5 meritpoäng. Kurser lästa på folkhögskola, basår vid ett universitet/högskola samt utländska gymnasiekurser eller andra motsvarande kunskaper kan ge behörighet men inte meritpoäng. Utökade kurser kan också ge meritpoäng och betyget räknas då med i jämförelsetalet. Om du kompletterar med meritkurser i efterhand gäller samma regler. Om du har betyg i flera kurser som kan ge meritpoäng räknas de kurser som ger bästa meritvärde. Utökade kurser och kompletterade kurser läggs då till utöver dina kurser i examen. Läs på den här sidan vilka kurser du ska ha läst för att få meritpoäng.

Illustration med ikoner, exempel på att moderna språk, engelska och matematik kan ge meritpoäng.

Meritpoäng för moderna språk – max 1,5 meritpoäng

  • Moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng.
  • Moderna språk 4 ger 1 meritpoäng.
  • Moderna språk 5 ger 0,5 meritpoäng. 

Du kan maximalt få 1,5 meritpoäng i moderna språk. Antingen genom att ha godkänt betyg i moderna språk 3 och 4 eller genom moderna språk 4 och 5, om moderna språk 3 krävs för särskild behörighet.

Om du har betyg i språk 4 men saknar betyg i språk 5 kan du få 0,5 meritpoäng för ett annat modernt språk (lägst nivå 2). Det är alltså ett annat sätt att få 1,5 meritpoäng utan att läsa moderna språk 5.

Du kan endast få 0,5 meritpoäng för moderna språk 3 även om du läst flera kurser i Moderna språk 3, exempel Franska 3 och Spanska 3. 

För att kunna få meritpoäng för två olika språk måste du alltså ha nivå 4 i ett av språken, och lägst nivå 2 i det andra språket.

Med moderna språk menas inte svenska, engelska eller modersmål. Svenskt teckenspråk för hörande ger meritpoäng som ett modernt språk.

Meritpoäng för engelska – max 1,0 meritpoäng

  • Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng.

Meritpoäng för matematik – max 1,5 meritpoäng

  • Matematik 2 ger 0,5 meritpoäng
  • Matematik 3 ger 0,5 meritpoäng
  • Matematik 4 ger 0,5 meritpoäng
  • Matematik 5 ger 1,0 meritpoäng
  • Matematik specialisering ger 0,5 meritpoäng. Har du betyg i flera kurser med olika innehåll kan du få meritpoäng för upp till tre olika kurser.

Om du söker till en utbildning som har förkunskapskrav i matematik kan du bara få meritpoäng för kurser som ligger på en högre nivå än förkunskapskravet till utbildningen du söker.

Exempel 1: Om du söker till sjuksköterskeutbildningen, som kräver Matematik 2 för behörighet, kan du få meritpoäng för kurserna Matematik 3, Matematik 4, Matematik 5 och Matematik specialisering.

Exempel 2: Om du söker till läkarutbildningen, som kräver Matematik 4 för behörighet, kan du bara få meritpoäng för kurserna Matematik 5 och Matematik specialisering. 

Kom ihåg att du aldrig kan få mer än 1,5 meritpoäng för matematik, även om du har flera kurser som kan ge meritpoäng.

Senast uppdaterad: 14 februari 2024