Särskild behörighet

Förutom kravet om grundläggande behörighet för högskolestudier har många utbildningar också särskilda förkunskapskrav som är kopplade till utbildningens innehåll.

Grundläggande behörighet + särskild behörighet (gymnasiekurser, arbetslivserfarenhet, tidigare högskolestudier och annat)

Olika förkunskaper för olika utbildningar

För många utbildningar finns det fler krav än den grundläggande behörigheten. Ska du till exempel läsa en ingenjörsutbildning behöver du djupa kunskaper i naturvetenskapliga ämnen, medan en blivande språkkonsult behöver goda kunskaper i bland annat engelska.

Behörighetskurser = det du måste ha

Behörighetskurser är kurser som du måste ha för att bli behörig till den utbildning du söker. Tänk på att du måste ha lägst betyget Godkänt i den kurs som krävs.

Du kan läsa om behörighetskraven i Hitta utbildningar här på sajten. Om du klickar på "Visa mer" i träfflistan så kan du se behörighetskraven under rubriken "Förkunskapskrav". 

Behörighetskraven uttrycks ofta i de gymnasiekurser som gäller i den nuvarande gymnasieskolan. Om du vill se vad kurserna motsvarar med de äldre kurserna med G-VG-MVG-betyg så ser du det i tabellen på den här sidan:

Tabell över äldre motsvarigheter till dagens kurser

Särskild behörighet i naturkunskap

Vissa kurskombinationer ger särskild behörighet i naturkunskap när du söker till högskolan.

Mer på sidan Utbildningar som ger särskild behörighet i naturkunskap

Undantag från behörighetskravet

Har du kunskaper i ett visst ämne, men inget godkänt betyg i rätt gymnasiekurs, så kan du ansöka om att högskolan bedömer om dina kunskaper motsvarar det som krävs.

Mer på sidan Ansök om prövning för reell kompetens så här.

Arbetslivserfarenhet

Till vissa utbildningar krävs att du har en viss typ av arbetslivserfarenhet för att du ska ha särskild behörighet. Följ de anvisningar som högskolan ger om vad som räknas som arbetslivserfarenhet för just den utbildning du söker.

Senast uppdaterad: 04 april 2023