Särskild behörighet

Förutom kravet om grundläggande behörighet för högskolestudier har många utbildningar också särskilda förkunskapskrav som är kopplade till utbildningens innehåll.

grundläggande behörighet + särskild behörighet (gymnasiekurser, arbetslivserfarenhet, tidigare högskolestudier, annat)

Olika förkunskaper för olika utbildningar

För många utbildningar finns det fler krav än den grundläggande behörigheten. Ska du till exempel läsa en ingenjörsutbildning behöver du djupa kunskaper i naturvetenskapliga ämnen, medan en blivande språkkonsult behöver goda kunskaper i bland annat engelska.

Du kan läsa om kraven för särskild behörighet i Hitta utbildningar här på sajten. Om du klickar på "Visa mer" för varje utbildning du får upp i träfflistan, ser du vilka särskilda behörighetskrav som krävs under rubriken "Förkunskapskrav". Lägsta betygskrav är godkänt (E) om det inte står något annat.

Särskild behörighet i naturkunskap

Vissa kurskombinationer ger särskild behörighet i naturkunskap när du söker till högskolan.

Mer på sidan Utbildningar som ger särskild behörighet i naturkunskap 

Undantag från behörighetskravet

Har du kunskaper i ett visst ämne, men inget godkänt betyg i rätt gymnasiekurs, så kan du ansöka om att högskolan bedömer om dina kunskaper motsvarar det som krävs.

Mer på sidan Ansök om prövning för reell kompetens så här

Arbetslivserfarenhet

Till vissa utbildningar krävs att du har en viss typ av arbetslivserfarenhet för att du ska bli särskilt behörig. Följ de anvisningar som högskolan ger om vad som räknas som arbetslivserfarenhet för just den utbildning du söker.

Senast uppdaterad: 14 mars 2022