Cookies ger tillgång till många funktioner. Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies på denna webbplats.

Så här räknas betygen

Om du har de förkunskaper som krävs kommer dina betyg att värderas och ett meritvärde att räknas fram. Det här kallar vi meritvärdering.

Meritvärdering av gymnasieexamen från komvux

Så här räknas betygen:

  • Betyg i alla kurser som ingår i din gymnasieexamen från komvux och betyg som du kompletterat för grundläggande och särskild behörighet räknas med. Betyget i gymnasiearbetet räknas inte. Betyg i utökade kurser som inte är behörighetsgivande eller meritkurser räknas inte med. 
  • Betyg i utökade kurser som krävs för behörighet räknas med i jämförelsetalet.
  • Meritpoäng för meritkurser i moderna språk, engelska och matematik läggs till.
  • Betyg i utökade kurser kan också ge meritpoäng. Betyg i meritkurser räknas alltid med i jämförelsetalet. Om du kompletterar med meritkurser i efterhand gäller samma regler.
  • Du kan ersätta betyg i en kurs som ingår i din gymnasieexamen från komvux, om du har kompletterat med ett högre betyg i samma kurs. 

Kompletteringsbetyg

Har du läst och fått betyg i en kurs som inte ingår i gymnasieexamen från komvux räknas det som en komplettering. Att "komplettera" betyder alltså i de här sammanhangen att läsa och få betyg i en kurs man behöver för att bli behörig eller en kurs som ger meritpoäng. Du kan också läsa en kurs du vill höja betyget i. Kompletterade betyg kan påverka ditt meritvärde. Om du söker till flera utbildningar som inte har samma behörighetskrav kan ditt meritvärde bli olika för de olika utbildningarna.

De tre olika varianterna av kompletteringsbetyg beskriver vi här:

Behörighetskomplettering

Har du läst kursen för att skaffa dig behörighet till en utbildning, kallas kompletteringen behörighetskomplettering. En behörighetskomplettering räknas alltid med oavsett om det höjer eller sänker ditt meritvärde.

Utbyteskomplettering

Har du läst och fått ett högre betyg i en kurs som du redan hade i gymnasieexamen från komvux, kallas det kompletterande betyget för utbyteskomplettering, eftersom det handlar om att byta ut, eller ersätta det lägre betyget med ett högre.

Meritpoängskomplettering

Om du inte kommer upp till maximala meritpoängen 2,5 genom din gymnasieexamen från komvux, kan du komplettera med kurser som kan ge meritpoäng.

Olika meritvärde till olika utbildningar

De särskilda behörighetskraven varierar mellan olika utbildningar. Eftersom behörighetskraven påverkar hur många meritpoäng du får för vissa meritpoängskurser kan ditt meritvärde därför bli olika till olika utbildningar.

Senast uppdaterad: 17 februari 2022