Meritpoäng

Oavsett vilken utbildning du söker kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik.

För att få meritpoäng krävs att du har godkänt betyg (A – E) i kursen. Kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng.

Du kan maximalt få 2,5 meritpoäng. Basårsstudier och studier på folkhögskola kan ge behörighet men inte meritpoäng. Utökade kurser kan också ge meritpoäng och betyget räknas då med i jämförelsetalet.

Om du kompletterar med meritkurser i efterhand gäller samma regler. Om du har betyg i flera kurser som kan ge meritpoäng räknas de kurser som ger bästa meritvärde.

Läs här under vilka kurser du ska ha läst för att få meritpoäng.

moderna språk + engelska + matematik ? meritpoäng

Meritpoäng för moderna språk – max 1,5 meritpoäng

  • Moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng.

  • Moderna språk 4 ger 1 meritpoäng.

  • Moderna språk 5 ger 0,5 meritpoäng. 

Du kan maximalt få 1,5 meritpoäng i moderna språk. Antingen genom att ha godkänt betyg i moderna språk 3 och 4 eller genom moderna språk 4 och 5, om moderna språk 3 krävs för särskild behörighet.

Om du har betyg i språk 4 men saknar betyg i språk 5 kan du få 0,5 meritpoäng för ett annat modernt språk (lägst nivå 2). Det är alltså ett annat sätt att få 1,5 meritpoäng utan att läsa moderna språk 5.

Med moderna språk menas inte svenska, engelska eller modersmål. 

Svenskt teckenspråk för hörande ger meritpoäng som ett modernt språk.

Meritpoäng för engelska – max 1,0 meritpoäng

  • Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng.

Meritpoäng för matematik – max 1,5 meritpoäng

  • Matematik 2 ger 0,5 meritpoäng
  • Matematik 3 ger 0,5 meritpoäng
  • Matematik 4 ger 0,5 meritpoäng
  • Matematik 5 ger 1,0 meritpoäng
  • Matematik specialisering ger 0,5 meritpoäng. Har du betyg i flera kurser med olika innehåll kan du få meritpoäng för upp till tre olika kurser.

Om du söker till en utbildning som har förkunskapskrav i matematik kan du bara få meritpoäng för kurser som ligger på en högre nivå än förkunskapskravet till utbildningen du söker.

Exempel 1: Om du söker till sjuksköterskeutbildningen, som kräver Matematik 2 för behörighet, kan du få meritpoäng för kurserna Matematik 3, Matematik 4, Matematik 5 och Matematik specialisering.

Exempel 2: Om du söker till läkarutbildningen, som kräver Matematik 4 för behörighet, kan du bara få meritpoäng för kurserna Matematik 5 och Matematik specialisering.

Kom ihåg att du aldrig kan få mer än 1,5 meritpoäng för matematik, även om du har flera kurser som kan ge meritpoäng.

Senast uppdaterad: 19 april 2022