Räkna ut ditt meritvärde

Du som har ett avgångsbetyg måste omvandla dina sifferbetyg till dagens 1–20-skala för att få fram ditt meritvärde.

Räkna så här

Börja med att lägga ihop alla dina sifferbetyg, exempelvis 4 + 3 + 2 + 5 och så vidare. Summan delar du sedan med antalet ämnen i avgångsbetyget:

45 / 14 = 3,214 som du avrundar till två decimaler: 3,21.

För att se vad det här värdet motsvarar idag, går du in i omvandlingstabellen.

Här blir 3,21 då 13,65 som alltså är ditt meritvärde. 

Kompletteringsbetyg

Om du har kompletterat med sifferbetyg i ämnen, räknar du på samma sätt. Du kan komplettera med betyg för behörighet, för att byta ut betyg och för att göra tillägg (kurser som höjer). Kom ihåg att byta ut betygsvärdet för det ämne du utbyteskompletterat i.

Har du istället kompletterat med kurser och då fått bokstavsbetyg, måste du räkna om dem till sifferbetyg så här:

Icke godkänd (IG) 0
Godkänd (G) 3
Väl godkänd (VG) 4
Mycket väl godkänd (MVG) 5

Har du kompletterat med Gy11/Vux12-kurser gäller den här skalan:

E 3
D 3,5
C 4
B 4,5
A 5

Sista steget är att stämma av summan du fått fram i omvandlingstabellen, så du ser vad dina betyg motsvaras av i dagens skala. Maximalt meritvärde för dig med avgångsbetyg är 20,00.

Meritpoängskompensation

Stäm till sist av summan du fått fram i tabellen för meritpoängs­kompensation, så du ser vilket jämförelsetal dina betyg motsvaras av i dagens skala. 

Eftersom du med avgångsbetyg inte får meritpoäng får du i stället en meritpoängskompensation. Den kan du också se i tabellen.

Till tabellen för meritpoängskompensation

Senast uppdaterad: 14 mars 2022