Studieomdömet är ditt meritvärde

Efter avklarade studier får du ett studieomdöme i det "Intyg om behörighet till högskolestudier" eller "Intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier" som skolan utfärdar.

Studieomdömet blir ditt meritvärde

Studieomdömet räknas om till en 1-4-skala och utgör ditt meritvärde:

Mindre god studieförmåga = 1

Mindre god - God studieförmåga = 1,5

God studieförmåga = 2

God - Mycket god studieförmåga = 2,5

Mycket god studieförmåga = 3

Mycket god - Utmärkt studieförmåga = 3,5

Utmärkt studieförmåga = 4

 

Om du har ett studieomdöme som är intygat senast hösten 2013, ser skalan i stället ut så här:

Mindre god = 1

God = 2

Mycket god = 3

Utmärkt = 4

Kompletterande betyg

Du kan komplettera med betyg från till exempel gymnasial vuxenutbildning eller gymnasiet för att få behörighet. Kompletteringarna påverkar däremot inte ditt meritvärde från studieomdömet.

Senast uppdaterad: 29 mars 2023