Om urval och studieplatser

Du som har grundläggande behörighet från folkhögskola och har fått ett studieomdöme, konkurrerar med andra sökande med folkhögskolebakgrund i folkhögskolegruppen (BF).

1/3 betyg, 1/3 högskoleprov, 1/3 alternativt urval (används oftast till betyg)

När det inte finns lika många platser som det finns sökande till en utbildning, görs ett urval bland de sökande som är behöriga.  

Mer om hur platserna fördelas på en utbildning

Betygsurval och provurval

Den som har ett slutbetyg eller ett studieomdöme från folkhögskola prövas utifrån sitt betyg eller sitt studieomdöme. En sökande som gjort högskoleprovet prövas med sitt resultat från högskoleprovet.

Du som har både ett studieomdöme från folkhögskola och har gjort högskoleprovet kan delta i båda urvalsgrupperna. 

Hur många platser det finns i folkhögskolegruppen beror på hur många av de sökande som slutbetyg/studieomdöme från folkhögskolan. Om en utbildning har få sökande med meriter från folkhögskola så blir det få platser i folkhögskolegruppen. Då kan konkurrensen om platserna bli stor. 

För att öka dina chanser att bli antagen är det därför bra att göra högskoleprovet.

Tre grupper i betygsurvalet

Betygsgrupp I: Här ingår den som söker med sitt slutbetyg.

Betygsgrupp II: Här ingår den som har slutbetyg och kompletterande betyg.

Folkhögskolegruppen: Här ingår du med studieomdöme från folkhögskola.

Läs mer om hur platserna fördelas på sidan Platsfördelning och urval

Senast uppdaterad: 29 mars 2023