Grundläggande behörighet

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning på grundnivå, måste du ha rätt förkunskaper. Förkunskapskraven delas in i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och är samma oavsett vilken utbildning du söker.

Grundläggande behörighet från folkhögskolestudier

Du som studerar en allmän kurs eller en allmän kurs med särskild inriktning på folkhögskola kan få grundläggande behörighet till högskolestudier om du har studerat den tid som krävs på folkhögskolan (omfattningskrav).

Du måste också uppfylla ett innehållskrav, som innebär att du har följande gymnasiegemensamma ämnen:

 • Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andra språk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1a eller 1b eller 1c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Behörigheten från folkhögskolan intygas med ”Intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier”. Saknar du något ämne kan du komplettera med lägst betyg E/Godkänt i kurser från gymnasieskolan eller komvux.

Om du har läst enligt äldre kursplaner

Har du läst enligt äldre kursplaner ska du ha godkänt i följande kärnämnen:

 • Svenska A och B/Svenska som andra språk A och B
 • Matematik A
 • Engelska A
 • Naturkunskap A
 • Samhällskunskap A
 • Religionskunskap A

Behörighet från folkhögskolan intygas med ”Intyg för behörighet till högskolestudier”. Om du inte har alla kärnämnen från folkhögskolan, kan du komplettera med motsvarande kurser från gymnasieskolan eller från den gymnasiala vuxenutbildningen. Du måste ha lägst betyget E/Godkänt i de kurser du kompletterar med.

För dig som inte uppfyller de grundläggande behörighetskraven enligt äldre kursplaner före 1 juli 2015 gäller skärpta krav. Du som saknar något kärnämne måste då komplettera det som saknas samt även Svenska 3, Engelska 6 och Historia 1a1.

Om du avslutade en folkhögskoleutbildning före 1 juli 1998

Du som avslutade en folkhögskoleutbildning före 1 juli 1998 och har ett "Intyg om allmän behörighet" med svenska och engelska uppfyller kraven för grundläggande behörig.

Om du inte har svenska och engelska från folkhögskolan, kan du komplettera med Svenska 2/Svenska B eller Svenska som andra språk 2/Svenska som andra språk B och Engelska 5/Engelska A. Du måste ha lägst betyget E/Godkänt i både engelska och svenska.

Från och med 1 juli 2015 gäller skärpta regler för dig som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet. Du måste då komplettera med Svenska 3, Engelska 6 och Matematik 1.

Särskild behörighet

Till många utbildningar krävs, förutom grundläggande behörighet, också särskild behörighet.

Senast uppdaterad: 16 februari 2022