Sent ute?

Om du inte har anmält dig i tid kan du göra en sen anmälan till de program, kurser och kurser inom program som har en Lägg till-knapp.

Lägg till-knappen visar att utbildningen går att söka

Efter sista anmälningsdag är det bara de kurser och program som har en Lägg till-knapp som är öppna för sen anmälan.

Läs mer på sidan Anmäl dig så här

När öppnar man för sen anmälan?

En del högskolor och universitet öppnar för sen anmälan direkt efter sista anmälningsdag.

Andra väntar med att öppna för sen anmälan till efter att första antagningsbeskedet har publicerats. Då kan det alltså dyka upp fler kurser och program som du kan göra en sen anmälan till.

Högskolorna och universitet som öppnar för sen anmälan efter första antagningsbeskedet

  • Stockholms universitet
  • Lunds universitet
  • Umeå universitet
  • Högskolan i Skövde
  • KTH
  • Linköpings universitet
  • Uppsala universitet
  • Göteborgs universitet
  • SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Behandlas bara om det finns platser kvar

Att högskolan tar emot sena anmälningar betyder inte att det finns någon garanti för att du ska få en plats eller för att din anmälan kommer att behandlas. Att du fått ett reservnummer betyder inte att du antagits till utbildningen.

Du kan bara få en plats om det fortfarande finns lediga platser på utbildningen. Du måste dessutom ha de förkunskaper som krävs – du måste vara behörig till utbildningen.

När och hur behandlas min ansökan?

De som har ansökt i tid behandlas först och därefter behandlas sena anmälningar, om det fortfarande finns lediga platser kvar på utbildningen.

Om din sena anmälan behandlas så kommer du att få besked via mejl. Du kommer också att få ett antagningsbesked. Många universitetet eller högskolor kontaktar dig direkt om du blir antagen.

Sena anmälningar behandlas ofta sent i processen – vid det andra urvalet eller ännu senare.

Du behöver inte svara på antagningsbeskedet

Om du har blivit antagen eller reservplacerad och vill behålla din plats behöver du inte svara på antagningsbeskedet.

Om du inte längre är intresserad av din plats ska du lämna återbud. Det är viktigt att du lämnar återbud så att en annan sökande kan få din plats. Samtidigt blir universitetet eller högskolan informerad om att du inte kommer att delta och kan ta bort dig från sina kontaktlistor.

Du lämnar återbud genom att följa instruktionerna på Mina sidor.

Lägg till sena utbildningar

Om du har gjort en anmälan i tid men vill lägga till någon utbildning efter sista anmälningsdag så kan du göra det. Det sena alternativet kan du lägga in var som helst i prioriteringsordningen i din anmälan. Alternativen under den sena anmälan kommer att flyttas ner.

Du kan inte på något annat sätt ändra ordningen på de utbildningar som du har anmält dig till i tid.

Fler sena sökalternativ efter antagningsbeskedet

Du kan anmäla dig till max 12 utbildningar till höst- och vårterminer och 6 utbildningar till sommarkurser. I samband med att det andra antagningsbeskedet publiceras utökas antalet sökalternativ från 12 till 20 när det gäller höst- och vårterminer. För sommarkurser utökas sökalternativen från 6 till 10 efter antagningsbeskedet.

Det betyder att du då kan du lägga till fler sena sökalternativ om du vill.

Om du glömt att tacka ja

Om du glömt att tacka ja till en utbildning du blivit antagen till, kan du anmäla dig till den igen, men då som sen anmälan.

Läs mer under Anmäl dig igen

Komplettera?

Om du har betyg eller andra kompletteringar som vi behöver för att se att du är behörig så ska du ladda upp dem omedelbart.

Läs mer på sidan Sista kompletteringsdag.

Senast uppdaterad: 05 december 2023