Betygsdatabas

De flesta av landets gymnasieskolor för över gymnasieexamen till en nationell betygsdatabas.

Tänk på att dina betyg inte förs över förrän du har gjort en anmälan på Antagning.se. Det brukar ta ett par dagar för betyget att föras över.

Även betyg från den gymnasiala vuxenutbildningen förs över till betygsdatabasen.

Kolla dina meriter på Mina sidor 

Även om din skola för över betyg via betygsdatabasen, behöver du gå in på Mina sidor och kontrollera att uppgifterna stämmer.

Överföringar från gymnasieskolan

Har du ett slutbetyg från gymnasiet utfärdat 1999 eller senare finns det en möjlighet att detta finns i betygsdatabasen, förutsatt att din skola var ansluten när du gick ut. När du gör en ansökan på antagning.se förs då ditt slutbetyg över automatiskt till antagningen och du behöver därför inte skicka in det på egen hand. Detsamma gäller om du har gått ut från det senare skolsystemet och har fått en gymnasieexamen.

Om du har ett studiebevis eller samlat betygsdokument från gymnasiet måste du själv ladda upp det på Mina sidor eller skicka in per post. Till antagning.se förs endast slutbetyg och examen (från gymnasieskolan) över. Tänk på att ett studiebevis eller samlat betygsdokument inte ger grundläggande behörighet till högskolestudier.

Betyg från gymnasial vuxenutbildning

Sedan hösten 2012 förs slutbetyg från den gymnasiala vuxenutbildningen över till den nationella betygsdatabasen. Undersök om din skola är ansluten till databasen och om ditt slutbetyg/examen från Komvux finns med innan du laddar upp eller skickar in några betyg.

Har du ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning som är utfärdat tidigare än hösten 2012, eller från en skola som inte var ansluten när du avslutade dina studier måste du själv ladda upp det.

Betyg som du fått i enstaka kurser våren 2011 eller senare förs automatiskt över om din skola är ansluten.

Är din skola ansluten?

Du kan se vilka gymnasieskolor och komvux som är anslutna till betygsdatabasen och när de anslöt sig.

Tänk på att om du gick ut gymnasiet/läste klart på komvux innan din skola anslöt sig, finns ditt betyg inte med i betygsdatabasen.

Samlat betygsdokument finns inte i betygsdatabasen

Om du har ett samlat betygsdokument från gymnasiet med kurser som inte ingår i ditt slutbetyg, till exempel särskild prövning, måste du själv ladda upp det på Mina sidor

Har du tappat bort dina betyg?

Om du har tappat bort dina betyg kan du höra av dig till din skola för att få en giltig kopia på betyget. Om skolan inte har kvar dina betyg ska du vända dig till Stadsarkivet i den kommun där du gick i skolan. Har du gått på en landstingsskola ska du vända dig till landstingets arkiv.

Senast uppdaterad: 27 mars 2024