För dig med svensk kandidatexamen

Om du har studerat i Sverige och tagit en kandidatexamen uppfyller du förmodligen de grundläggande behörighetskraven för studier på master- och magisternivå.

Vilka dokument du behöver skicka in beror på om du söker en utbildning som ges på svenska eller på engelska.

Om du har avslutat dina studier i Sverige finns dina betyg troligtvis i Ladok-systemet. Informationen i Ladok förs över automatiskt till antagningssystemet och till "Mina sidor" här på Antagning.se. Du hittar dem genom att logga in och gå till fliken "Meriter". 

Kan jag söka till en mastersutbildning fast jag läser sista året på min kandidatutbildning?

Om du ännu inte har den examen som krävs för att bli behörig till en mastersutbildning, men är registrerad på sista året på en utbildning som leder till en kandidatexamen, kan du ändå bli villkorligt antagen till utbildningen.

Det är viktigt att du läser instruktionerna på högskolans hemsida för att få veta exakt hur du ska gå tillväga om du läser sista året på din kandidatutbildning, och kontaktar lärosätet om du har frågor.

Behörighetskrav

För att bli antagen till en magister- eller masterutbildning måste du uppfylla behörighetskraven och ha rätt språkkunskaper.

Grundläggande behörighet

För studier på magister- och masternivå behöver du ha en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng.

Språkkrav

Högskolan eller universitetet bestämmer vilka språkkrav och vilken nivå som krävs i både svenska och engelska för varje kurs och program. Läs mer om det på den aktuella högskolans webbplats.

  • För utbildningar som ges på svenska behöver du styrka dina språkkunskaper i svenska.
  • Om utbildningen ges på engelska ska du kunna styrka dina språkkunskaper i engelska.

Läs mer om hur du kan uppfylla språkkraven här:

Språkkrav för utbildningar som ges på svenska

Språkkrav för utbildningar som ges på engelska

Särskilda behörighetskrav

Utöver de krav som beskrivs här ovan, kan en del kurser och program kräva särskild behörighet. Vilka kraven är kan du läsa mer om på högskolan eller universitetets webbplats under kurs- och programbeskrivning. Den informationen kommer du även åt direkt från sökresultatet här på Antagning.se. Klicka på “Mer information” bredvid varje kurs/program.

Senast uppdaterad: 18 juni 2020