När du gjort din anmälan här på webben så behöver vi få in betyg och andra dokument som visar att du är behörig till de utbildningar du sökt.

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende i tid är det viktigt att vi redan från början får in rätt dokument från dig. Här nedanför listar vi de vanligaste dokumenttyperna. Ta hjälp av en studievägledare eller kontakta Antagningsservice om du är osäker.

Vi behöver se

Alla gymnasiebetyg ska vara slutgiltiga och officiellt utfärdade. Det duger inte med internetutskrifter av studieresultat, intyg om studier, skrivna kopior av betygsdokument eller liknande.

Annat

  • Betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning
  • Andra relevanta dokument, till exempel intyg om namnbyte

Om du har läst på högskolenivå utomlands krävs även

  • Examensbevis/diplom från högskoleutbildning på originalspråk
  • Auktoriserad översättning av examensbevis/diplom från högskoleutbildning
  • Ämnesbilaga till examensbevis/diplom från högskoleutbildning på originalspråk
  • Auktoriserad översättning av ämnesbilaga till examensbevis/diplom från högskoleutbildning

Har du tidigare fått en bedömning av din utländska högskoleutbildning från Högskoleverket eller Universitets- och högskolerådet ska du bifoga den tillsammans med ditt diplom och ämnesbilagor. Bedömningen ger inte automatiskt behörighet till utbildning på avancerad nivå i Sverige.

Vissa språk behöver inte översättas

Gymnasiehandlingar på engelska, franska, spanska, tyska, danska och norska behöver inte översättas. Betygshandlingar på isländska och finska behöver inte heller översättas, men övriga handlingar som intyg om namnbyte ska vara översatta av en auktoriserad översättare.

Observera: Handlingar från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas av en auktoriserad översättare.

Ladda upp eller skicka in?

Alla handlingar kan skickas in till oss per post. De allra flesta handlingar kan också laddas upp via webben, men för vissa länder och vissa dokument finns undantag. Läs mer på sidan Ladda upp eller skicka in.

Senast uppdaterad: 15 april 2019