Du som har ett avgångsbetyg måste omvandla dina sifferbetyg till dagens 1–20-skala för att få fram ditt meritvärde.

Räkna så här

Börja med att lägga ihop alla dina sifferbetyg, exempelvis 4 + 3 + 2 + 5 och så vidare. Summan delar du sedan med antalet ämnen i avgångsbetyget:

45/14 = 3,214 som du avrundar till två decimaler: 3,21.

För att se vad det här värdet motsvarar idag, går du in i omvandlingstabellen i högerspalten. Här blir 3,21 då 13,65 som alltså är ditt meritvärde. 

Kompletteringsbetyg

Om du har kompletterat med sifferbetyg i ämnen, räknar du på samma sätt. Du kan komplettera med betyg för behörighet, för att byta ut betyg och för att göra tillägg (kurser som höjer). Kom ihåg att byta ut betygsvärdet för det ämne du utbyteskompletterat i.

Har du istället kompletterat med kurser och då fått bokstavsbetyg, måste du räkna om dem till sifferbetyg så här:


Bokstavsbetyg i kurser som lästs i den nya gymnasieskolan översätts så här:

Icke godkänd (IG) 0
Godkänd (G) 3
Väl godkänd (VG) 4
Mycket väl godkänd (MVG) 5


Har du kompletterat med Gy11/Vux12-kurser gäller den här skalan:

E 3
D 3,5
C 4
B 4,5
A 5


Sista steget är att stämma av summan du fått fram i omvandlingstabellen, så du ser vad dina betyg motsvaras av i dagens skala. Maximalt meritvärde för dig med avgångsbetyg är 20,00.

Meritpoängskompensation

Snart kommer du att få meritpoängskompensation. Maximalt meritvärde blir då i stället 22,5. De nya reglerna gäller när du söker till en utbildning som startar tidigast 15 augusti 2015.

Senast uppdaterad: 15 april 2019