Om du vill se vad den lägsta antagningspoängen var till en viss utbildning en tidigare termin, går du till statistiksidorna som vi länkar till i högerspalten. 

Där kan du också se hur många som sökte utbildningen och hur många som antogs.   

Statistiken ger en samlad bild av antagningen

UHR:s statistik gäller antagning till höst- och vårtermin, sommarkurser, masterutbildningar och internationella kurser.

Uppdelning efter antagningsomgång

Statistiken på vår statistiksida är uppdelad efter typen av antagningsomgång.

  • För de nationella antagningsomgångarna för höst- och vårtermin finns det sökandestatistik sedan vårterminen 2001 och antagningsstatistik sedan vårterminen 1998. Statistiken är fördelad på lärosäten eller utbildningsnamn.
  • För masterutbildningar och internationella kurser finns det statistik sedan höstterminen 2010, fördelad på kurs, program, lärosäten och sökande per land.

  • För sommarkurser finns statistik sedan sommaren 2009, fördelad på kurser respektive lärosäten.

Hitta och jämför utbildningar

Vill du se statistik för en viss utbildning över flera terminer är det enklare att använda Hitta och jämför utbildningar på Studera.nu.

Senast uppdaterad: 15 april 2019