Särskild behörighet

Förutom kravet om grundläggande behörighet för högskolestudier, har många utbildningar också särskilda förkunskapskrav som är kopplade till utbildningens innehåll.

Grundläggande behörighet + särskild behörighet (gymnasiekurser, arbetslivserfarenhet, tidigare högskolestudier och annat)

Områdesbehörigheterna tas bort

Det som står på den här sidan gäller just nu men från och med antagningen till sommarkurser 2022 kommer vi inte använda oss av begreppet ”områdesbehörighet”. Meritpoängen för områdeskurser kommer också att försvinna. Läs mer på sidan Områdesbehörigheterna försvinner 2022

Olika förkunskaper för olika utbildningar

För varje utbildningsområde – juridik, arkitektur, vård och så vidare – finns vissa bestämda krav kopplade. Ska du till exempel läsa en ingenjörsutbildning behöver du djupa kunskaper i naturvetenskapliga ämnen, medan en blivande språkkonsult behöver goda kunskaper i bland annat engelska.

Behörighetskurser = det du måste ha

Behörighetskurser är kurser som du måste ha för att bli behörig till den utbildning du söker. Tänk på att du måste ha lägst betyget Godkänt i den kurs som krävs.

För att se vad som krävs för de områden du är intresserad av kan du läsa i områdesbehörigheter för dig med slutbetyg. Om du behöver komplettera på komvux kan du läsa i områdesbehörigheter för Gy11/Vux12.

Du kan också läsa om behörighetskraven i Utbildningar här på sajten. Om du söker i Utbildningar ser du vilka särskilda behörighetskrav som gäller för varje utbildning när du klickar på "Mer information" i träfflistan. Ibland måste du klicka fram kursbeskrivningen för att se vad som krävs.

Behörighetskraven uttrycks ofta i de gymnasiekurserna som gäller i den nuvarande gymnasieskolan. Om du vill se vad kurserna motsvarar med de äldre kurserna med G-VG-MVG-betyg så ser du det i tabellen på sidan Tabell över äldre motsvarigheter till dagens kurser.

Särskild behörighet i naturkunskap

Vissa kurskombinationer ger särskild behörighet i naturkunskap när du söker till högskolan. Läs mer på sidan Utbildningar som ger särskild behörighet i naturkunskap.

Områdeskurser = bonus

Områdeskurser är särskilt värdefulla för den utbildning du söker och kan ge extra poäng, så kallad meritpoäng. 

Läs mer om meritpoäng under Så här räknas betygen.

Undantag från behörighetskravet

Ibland kan universitetet eller högskolan göra undantag från ett särskilt behörighetskrav. Det framgår i så fall av informationen som finns i Utbildningar. Klicka på "Läs kursbeskrivning och förkunskapskrav" och läs vad det står under rubriken "Behörighet" eller "Förkunskapskrav" för den utbildning det gäller.

Har du kunskaper i ett visst ämne, men inget betyg, kan du ansöka om att högskolan bedömer om dina kunskaper motsvarar det som krävs. Läs mer under Ansök om prövning för reell kompetens så här.

Arbetslivserfarenhet

Till vissa utbildningar krävs att har en viss typ av arbetslivserfarenhet för att du ska bli särskilt behörig. Följ de anvisningar som högskolan ger om vad som räknas som arbetslivserfarenhet för just den utbildning du söker.                                                                       

Senast uppdaterad: 10 november 2021